Gezamenlijke aanpak voor kwetsbare zwangeren in de stad Groningen

22 januari 2016

De partners in de geboortezorgketen in de stad Groningen zetten de schouders onder een eenduidig beleid voor kwetsbare zwangeren. Hun projectgroep komt nog dit jaar met gezamenlijke afspraken.

De stad-Groninger ziekenhuizen,  de verloskundigen, de kraamzorg, de GGD, ELANN en de gemeente Groningen slaan de handen ineen om een gezamenlijke aanpak te ontwikkelen voor kwetsbare zwangeren. Aanleiding zijn de relatief hoge perinatale sterftecijfers in de stad.

Kwetsbare zwangeren hebben vaak een complexe zorgvraag waarbij verschillende medische professionals en sociale hulpverleners betrokken zijn. Zij kunnen beter geholpen worden wanneer er in de keten met de betrokken disciplines uniforme afspraken worden gemaakt. Eenduidig beleid op het vlak van signalering, zorgaanbod en betrokken netwerk levert winst op, zodat de kwetsbare zwangere en haar kind de zorg krijgen die ze nodig hebben.

De sleutel tot succes is het maken van gezamenlijk beleid voor de individuele zwangere. Daarom is in de stad Groningen een projectgroep ingesteld ,die, in samenspraak met de besturen van de VSV Groningen Stad & Ommeland en de VSV Martini, risicomanagement door zal ontwikkelen naar zorgpaden. Daarbij moeten duidelijke afspraken worden gemaakt over het informeren van en de overdracht naar de CJG’s en de WIJ teams. De professionals zullen worden getraind om de nieuw overeengekomen werkwijze  toe te passen.

De nieuwe werkwijze moet eind 2016 voor de partners in de geboortezorgketen toepasbaar zijn.

Het Consortium Zwangerschap en Geboorte Noord-Nederland  onderschrijft het belang van extra zorg voor kwetsbare zwangeren én van risicosignalering. De zorg voor kwetsbare zwangeren is één van de speerpunten van het consortium. Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door co-financiering van de gemeente Groningen en het consortium.

ELANN is betrokken bij de projectgroep. Andere deelnemers zijn verloskundigen, gynaecologen, kraamzorg, gemeente Groningen, consortium en GGD Groningen.