Gezocht: huisartsen en POH-GGZ voor onderzoek naar begeleide internettraining voor depressie

21 mei 2015

Het BLENDING onderzoek richt zich op het bepalen van de (kosten)effectiviteit van het e-recept ten opzichte van het gebruik van antidepressiva.

De afdeling Huisartsgeneeskunde van UMCG/RuG start onderzoek naar begeleide internettraining voor depressie in de huisartsenpraktijk. Aan dit grootschalige onderzoek werken 40 huisartsen en POH-GGZ mee. Er worden nog meer enthousiaste huisartsen en POH-GGZ gezocht die willen meehelpen met het includeren en begeleiden van patiënten. Het betreft een gerandomiseerde trial met 300 patiënten in de huisartsenpraktijk die de lange termijn effecten en de kosteneffectiviteit onderzoekt van begeleide internettraining (blended care) vergeleken met de zorg die de huisarts levert als hij een antidepressivum voorschrijft. Het idee is om de huisartsenpraktijk een alternatief te bieden voor het voorschrijven van een antidepressivum. Huisartsen en POH-GGZ worden getraind tijdens nascholingsavonden ‘Depressie en E-health’ op 28 mei in Zwolle en 11 juni in Emmen.

Interesse?

Meer informatie over het onderzoek vindt u op de website van het UMCG. Aanmelden (voor het onderzoek en de nascholingsavonden) kan via blending@umcg.nl . Bellen kan ook,  op telefoonnummer 050 3632969 of 0644 238408 (tijdens kantoortijden).