Gezocht: stageplaatsen voor studenten PA

25 september 2017

De Masteropleiding Physician Assistent (MPA) van de Hanzehogeschool zoekt  met spoed stageplaatsen huisartsgeneeskunde in Noord-Nederland.

De MPA is een 2,5 jarige, duale master of science opleiding, waarbij studenten wekelijks op de woensdag cursorisch onderwijs genieten aan de opleiding in Groningen. Daarnaast verwerven de studenten op hun eigen praktijkleerplek binnen een leermeester-gezel relatie de benodigde specialistische competenties. Voorts worden studenten binnen het praktijkleren verzocht om vier grote stages buiten het eigen specialisme af te ronden: twee in studiejaar 1 en twee in studiejaar 2. Het doel van deze stages is het behalen van generalistische competenties.

Stage huisartsgeneeskunde

Voor studenten in opleiding met een praktijkleerplek in het ziekenhuis geldt de bepaling dat zij één van de vier stages moeten doen binnen de huisartsgeneeskunde. De omvang van één stage betreft 140 uur (afgerond zes weken van 24 uur).

Huisartsen

Van geïnteresseerde huisartsen wordt verwacht dat zij affiniteit hebben met enige vorm van praktijkopleiding (AIOS, co-assistenten), daarnaast een coachende begeleidingsvorm hanteren, maar bovenal ook medische taakherschikking via de physician assistant (PA) omarmen. Dit vooral, omdat de eis aan de studenten is dat zij aan het eind van hun stage huisartsgeneeskunde de nodige doelen moeten hebben behaald, waaronder het onder reactieve supervisie consulten kunnen verrichten. Dit alles uiteindelijk beoordeeld door de huisarts.

De stagevergoeding die u als huisarts bij de MPA kunt declareren bedraagt  € 1000,- voor een stageperiode van 140 uur per student.

Vragen

Voor meer informatie kunt u bellen of mailen met programmamanager Luppo Kuilman, telefoon 050 595 38 25 (di-wo).

Aanmelden

Geïnteresseerde huisartsen kunnen zich aanmelden via de mail bij de MPA.