Gezonde Toekomst Dichterbij

18 juni 2015

Het programma Gezonde Toekomst Dichterbij van NutsOhra wil de gezondheidsachterstanden van met name kansarme gezinnen terugdringen. Projectvoorstellen kunnen worden ingediend tot 3 september.

Het Fonds NutsOhra wil de kansen vergroten voor kwetsbare groepen. Gezinnen met een lage sociaaleconomische status zijn minder gezond en daarmee kwetsbaar. Het programma Gezonde Toekomst Dichterbij van NutsOhra ondersteunt projecten die gericht zijn op het terugdringen van gezondheidsachterstanden van mensen met een lage sociaaleconomische status, met name ‘kansarme gezinnen’. Door te zorgen dat mensen niet alleen gezonder worden, maar zich ook gezonder voelen.

Eisen

Voor dit programma is het tot 3 september mogelijk projectvoorstellen in te dienen. De projecten moeten aan een aantal eisen voldoen. Belangrijk daarbij is dat het voorgestelde project zich richt op het terugdringen van roken, alcoholmisbruik en/of overgewicht in combinatie met psychosociale problematiek en het versterken van de eigen gezondheidsvaardigheden. Het moet gericht zijn op mensen die in gezinsverband (minimaal een ouder en een kind) leven en aantoonbaar aansluiten bij hun wensen en behoeften. Het liefst wordt er een integrale aanpak voorgesteld, waarbij de interventie vanuit de zorg belangrijk is. Aan het project wordt onderzoek gekoppeld.

Meer info

Heeft u interesse om een project te ontwikkelen, dan klikt u hier voor meer informatie. Mocht u er niet uitkomen, dan kunt u mailen met Marc Conradi.