Groepsvoorlichting aan zwangere asielzoeksters

31 januari 2017

Verloskundigen in de eerste en tweede lijn zetten samen met Kraamzorg, GGD, AVAG, RUG en ELANN/ROS de schouders onder een betere voorlichting aan zwangere asielzoeksters.

De verloskundigen in Ter Apel geven voorlichting aan zwangere asielzoeksters op de COA in Ter Apel. In 2016 waren er circa 300 zwangere asielzoeksters. De reguliere informatie die een zwangere niet-westerse asielzoekster tijdens de intake en controles krijgt van de verloskundige of gynaecoloog blijkt niet toereikend te zijn, vooral als men laat in de zwangerschap in Nederland arriveert (wat vaak het geval is).

Interactief

Men begrijpt het Nederlandse zorgsysteem (nog) niet en door een ander onderwijssysteem of gebrek aan onderwijs in het thuisland mist men soms basale kennis over het menselijk lichaam en de voortplanting. Ook de taal- en cultuurbarrière, vaak aangevuld met laaggeletterdheid, speelt hen parten. De oplossing wordt gezocht in het geven van interactieve groepsvoorlichting voor zwangere asielzoeksters (IGVZ) op de COA-locatie in Ter Apel. In drie bijeenkomsten worden alle aspecten omtrent zwangerschap, bevalling, kraamzorg en anticonceptie besproken. Het doel is, naast informatie-uitwisseling, dat de zwangere asielzoeksters ook van elkaar leren, door met elkaar over deze onderwerpen in gesprek te gaan en hun ervaringen te delen.

Visueel

Er is contact gelegd met Pharos en met Rutgers Nederland voor het mede ontwikkelen van visueel voorlichtingsmateriaal met voice-overs (over bevallen en over bevallingspijn). Tijdens de groepsvoorlichting wordt er gewerkt met de Belgische website www.zanzu.be. De site bevat veel pictogrammen en plaatjes over zwangerschap, bevalling en anticonceptie. In de loop van 2017 komt Rutgers met een Nederlandse versie van de Zanzu-site.

Pilot

Het eenjarige project wordt gefinancierd door het landelijke COA en heeft de intentie om de ontwikkelde groepsvoorlichting aan zwangere asielzoeksters op alle COA- locaties in Nederland te geven, mits de voorlichting effectief blijkt te zijn. Deze effectiviteit zal tijdens het pilotproject wetenschappelijk getoetst worden middels vragenlijsten om de toename van kennis omtrent zwangerschap en bevalling te meten en de tevredenheid van zowel de zwangeren als de zorgverleners te meten.  

Projectgroep

De pilot wordt begeleid door een projectgroep bestaande uit de verloskundigenpraktijk New Life in Ter Apel/Stadskanaal, de Treant Zorggroep locatie Refaja Stadskanaal, VSV Assen, Kraamzorgorganisatie Het Groene Kruis, de GGD Groningen, Verloskunde Academie Groningen (AVAG), de RUG en ELANN. 

Vragen?

Voor meer informatie over dit project kunt u bellen of mailen met Roelinda Bos, telefoon 050 3666445.