Groninger psychologen richten coöperatie op

20 november 2013

Met de oprichting van de GPC bereiden Groninger psychologen in de eerste lijn zich voor op de  onderhandelingen voor 2015 met verzekeraars en gemeenten.

Na de GHC (huisartsen) en de DCG (diëtisten) is er nu de GPC. De Groninger Psychologen Coöperatie is met ondersteuning van ELANN opgericht door een vijftal psychologen werkzaam in de eerste lijn. Het initiatief ontstond op een ledenvergadering van de LVE-Noord,  waar een aantal psychologen hun bezorgdheid uitte over alle ontwikkelingen binnen en rond de GGZ. Vooral voor eenpitters en kleine praktijken werd het steeds moeilijker. Besloten werd ELANN om raad te vragen. Een intensief traject volgde, uitmondend in de feestelijk bezegeling van de jongste coöperatie in de provincie Groningen, de GPC.

V.l.n.r. voorlopig bestuur GPC: Anja Klaverdijk, Ellen Kwint, Erika Holtjer, Peter Breukers en Peter de Kuijer V.l.n.r. voorlopig bestuur GPC: Anja Klaverdijk, Ellen Kwint, Erika Holtjer, Peter Breukers en Peter de Kuijer

De GPC is in eerste instantie bedoeld voor psychologen werkzaam in de eerstelijnsgezondheidszorg in de provincie Groningen. Er worden bijeenkomsten voor (de bijna 60) geïnteresseerden uitgeschreven, zodat de leden kunnen toestromen en de GPC als stevige contracteerpartij de onderhandelingen voor 2015 in kan gaan: niet alleen met zorgverzekeraars, maar in het kader van de transitie jeugdzorg ook met gemeenten.  De coöperatie wil tevens gezamenlijke trajecten en samenwerkingsverbanden aangaan met andere beroepsgroepen binnen de Basis GGZ.

Kortom: een feestelijk moment, dat het voorlopig bestuur van de GPC graag met u als toekomstig lid wil delen. Wilt u informatie of wilt u de GPC feliciteren, dan kunt u dit doen via info@gpcgroningen.nl. De GPC heeft een eigen website. U vindt de site hier.