Help, ... ie-helf!

15 augustus 2014

Column van Bert Westerink over e-health.

In de hal van het ziekenhuis trof ik een bekende. “Hallo!”, sprak ik, “Ook patiënt?” Zelf kwam ik van Urologie en had het idee dat mijn patient-zijn aan mijn loopje was af te zien…  “Nee, business”, was het antwoord. Ter onderbouwing stak bekende een aktentas omhoog (hij is partner van een organisatieadviesbureau van landelijke naam en faam).

Wat verandert er veel, en niet alleen in de zorg. En wat wordt daar boordeloos over vergaderd, gedebatteerd en geadviseerd. Althans, die verzuchting kan men slaken.  Als ondersteuners van de eerstelijn koesteren wij bij ELANN/ROS de gedachte dat onze vergaderingen, debatten en adviezen afhangen van de (advies)vragen die ons gesteld worden. We bedenken die niet zelf. Maar soms lijkt dat wel zo; bijvoorbeeld als wij ontwikkelingen ondersteunen die nog slechts schaduwen vooruitwerpen. Waarvan de hulpvragen nog in de toekomst besloten liggen. Zoals onlangs bij de bijeenkomst over e-health. Veel vragen daarover kunnen nog niet beantwoord worden. Domweg omdat de dingen nog moeten uitkristalliseren. Het belang van zo’n bijeenkomst is dan ook vooral dat het die vragen agendeert, en voorkomt dat de beroepsgroepen die er mee van doen hebben er t.z.t. door overvallen worden. Want over 10 jaar zal de met de compu groot geworden generatie om een e-consult vragen, niet waar?!

Maar ‘business’ mag het voor ons nooit worden. Dat begrip is te zeer verbonden met commercie, en daar zijn wij niet van. En wat we met zorgaanbieders gemeenschappelijk hebben, door al die  veranderingen om ons heen, is dat het nimmer business-as-usual wordt.