Huisartsen en apothekers: medicatiebeoordeling is zinvol

20 februari 2014

Voor een pilot van NHG en het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik werden 60 medicatiebeoordelingen uitgevoerd. Bij alle (polyfarmacie) patiënten werd de medicatie gewijzigd.

Huisartsen en apothekers vinden het uitvoeren van een medicatiebeoordeling bij polyfarmaciepatiënten zinvol. Dat blijkt uit een pilotonderzoek van het NHG en het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik.

Voor de pilot zijn 60 medicatiebeoordelingen uitgevoerd in Amsterdam, Utrecht en Den Haag. Bij alle patiënten is de medicatie gewijzigd.

Huisartsen en apothekers van 3 FTO groepen selecteerden 60 patiënten die ouder waren dan 65 jaar en meer dan 5 medicijnen slikten per dag. Bij hen werden er in totaal 133 wijzigingen in de medicatie voorgesteld. Een derde van de wijzigingen was een voorstel om te stoppen met een geneesmiddel, in een kwart van de gevallen was het voorstel om met een geneesmiddel te starten. Het ging met name om medicatie bij hart- en vaatziekten.
Meer informatie én het volledige onderzoeksrapport vindt u op de site van de NHG.