ICT commissie trekt regionale communicatie vlot

25 maart 2015

Met de digitalisering van de ritformulieren van de Ambulancezorg én de specialistenbrieven van OMC Noord is opnieuw een stap gezet in de verbetering van de informatie-uitwisseling met zorgpartners.

Sinds mei 2003 is de ICT commissie Huisartsenkring Groningen actief. De commissie heeft als taak input te leveren en ideeën te toetsen voor de invulling van diverse ICT projecten voor huisartsen in het district Groningen. Recentelijk zijn twee pilots succesvol door de ICT commissie  uitgevoerd en geëvalueerd, met een verbetering en versimpeling van de informatie-uitwisseling met zorgpartners tot gevolg.

Ritformulier Ambulancezorg Groningen gedigitaliseerd

Tijdens de pilot zijn ritformulieren van de ambulance digitaal naar de huisartsen verzonden in een edi bericht. Tot voor kort werden huisartsen niet of nauwelijks geïnformeerd vanuit de Ambulancezorg. Mede dankzij deze pilot verloopt de informatie-uitwisseling tussen Ambulancezorg Groningen en de huisartsen in Groningen nu steeds vaker digitaal.

Elektronische toezending verslagen vanuit OMC Noord - Oogheelkunde

In april zullen de specialistenbrieven van het OMC Noord elektronisch aan de huisartsen toegezonden gaan worden. In een snel uitgevoerde pilot met OMC Noord interim-bestuurder de heer H. Ockels bleken de verslagen volledig en goed leesbaar ontvangen te worden door de commissieleden. Hierdoor behoort de toezending van papieren specialistenbrieven vanuit het OMC spoedig tot het verleden.

 De ICT commissie blijft zich in 2015-2016 met ondersteuning vanuit ELANN/ROS inzetten voor het verder digitaliseren van de informatie-uitwisseling rond de patiëntenzorg in de regio.