Integrale zorg gecontinueerd: GC De Monden maakt het waar

18 maart 2016

Marcel de Vijlder, huisarts te Valthermond, sprak met ELANN/ROS over leefstijl, preventie, de voordelen van kleinschaligheid en het ondernemerschap van huisartsen.

Bijdragen aan de continuïteit van eerstelijns zorg is de centrale opgave voor ELANN/ROS. Ons werkgebied (provincie Groningen en de kop van Drenthe) draagt de kenmerken die heel Noord-Nederland voor vergelijkbare uitdagingen plaatst: veel ruimte en geringe bevolkingsdichtheid. Alle reden om kennis te nemen van goede ideeën over de provinciegrens.

In het Veenkoloniale gebied rond Valthermond fungeert gezondheidscentrum De Monden als spil van een breed zorgaanbod. Hun website  valt meteen met de deur in huis: De prachtige omgeving biedt natuurschoon, rust en ruimte, maar zorgt ook voor problemen (..) de bevolking vergrijst, we worden steeds ouder, maar er wonen ook steeds minder mensen.

We spraken er met huisarts Marcel de Vijlder. Afkomstig uit het westen des lands geldt hij als een authentiek ambassadeur voor de Veenkoloniën.

Virtuele HOED

De huisartsen in GC De Monden vormen een virtuele HOED. Dat wil zeggen dat hun drie praktijken zich als een geheel presenteren, zonder dat sprake is van fysiek onder één dak werken. Door de ‘massa’ die hierdoor ontstaat kunnen de praktijken naast basiszorg en zorg voor chronische ziekten, een breed scala bieden aan diagnostiek en aanvullende behandelingen. (o.m. echografie; vasectomie). De Vijlder benadrukt daarbij de goede samenwerking met de omringende ziekenhuizen.

Kleinschaligheid

Het zorgaanbod heeft iets non-conformistisch waar het niet slechts wordt bepaald door wat er aan vergoeding mogelijk is; veeleer is de zorgbehoefte leidend. Dat komt tot uiting in een actieve inzet op leefstijl en preventie. Het lukt goed  om daarbij aan te sluiten op het aanbod van instellingen voor welzijn (de nulde lijn).  Maar de inzet is er ook op gericht bij de bevolking rechtstreeks te appelleren aan de eigen verantwoordelijkheid.

De voordelen van kleinschaligheid komen naar voren in korte lijnen met de gemeenten en de sociale teams. Die krijgen op een aparte pagina op hun website aandacht.  Zo’n  inhoudelijke en ‘nabije’ samenwerking tussen huisartsen(zorg) en sociale teams hebben wij in Groningen nog niet onder ogen gehad. 

Ondernemerschap

Huisarts De Vijlder heeft meerdere nevenfuncties binnen het vakgebied. Eén ervan is doceren van het vak ‘ondernemerschap’ aan de Groninger huisartsenopleiding. Een belangrijk thema, zeker voor startende huisartsen.