Intervisie voor praktijkassistenten

29 januari 2017

Vraagt u zich weleens af hoe andere praktijkassistenten omgaan met dilemma’s en keuzes in hun werk? Misschien is onze intervisiegroep dan iets voor u.

De komende maanden organiseert ELANN een reeks van zes intervisiebijeenkomsten voor praktijkassistenten. Begeleid door een professionele coach wordt in een veilige setting stilgestaan bij elkaars dilemma’s en keuzes. Door elkaar uit te nodigen tot zelfreflectie, leren de deelnemers hun kwaliteiten en valkuilen beter kennen.

De intervisiegroep bestaat uit maximaal zes deelnemers en start op 20 maart.