Inventarisatie zorg en ondersteuning in de buurt

18 december 2014

Samen met TGO/UMCG, de Hanzehogeschool en Zorgbelang Groningen voert ELANN/ROS een korte inventarisatie uit van scholingen en bijeenkomsten waarmee de samenwerking in de buurt wordt bevorderd.

ELANN/ROS heeft het initiatief genomen om, samen met TGO/UMCG, de Hanzehogeschool en Zorgbelang Groningen, en met financiële ondersteuning van ZonMw, in de provincie Groningen een korte inventarisatie uit te voeren van scholingen en bijeenkomsten waarmee de samenwerking in de buurt wordt bevorderd.

Best practices

Zoals bekend verandert de zorg in het nieuwe jaar ingrijpend. De gemeenten gaan bijna de gehele jeugdzorg en een deel van de wijkzorg financieren en organiseren. Tegelijkertijd worden buurtbewoners meer en meer ingezet voor hand- en spandiensten en mantelzorg, omdat de veranderingen gepaard gaan met grote bezuinigingen. ELANN/ROS ziet het als haar taak om als ondersteuner van de eerste lijn, de zorg en ondersteuning in de buurt te versterken. Veel zal afhangen van hoe, en of, de samenwerking gestalte gaat krijgen tussen de zorg (vooral huisartsen, wijkverpleegkundigen en eerstelijnspsychologen), het sociale domein (welzijn, jeugdzorg, hulpverlening, vaak samengevoegd in sociale teams) en de buurtbewoners. Om de samenwerking verder vorm te geven worden scholingen en bijeenkomsten georganiseerd.  Die scholingen en bijeenkomsten gaan we inventariseren door sleutelfiguren te vragen naar hen bekende en al bestaande manieren om dit te doen. Daarnaast gaan we een aantal ‘best practices’ op het gebied van deze samenwerking inventariseren en proberen we te achterhalen waardoor dit ‘best practices’ zijn geworden.

Tips

Als u een ‘best practice’ kent op het gebied van samenwerking tussen zorg, sociaal domein en bewoners, een passende scholing volgt of heeft gevolgd of bij een geslaagde bijeenkomst in de buurt bent geweest, laat het ons dan weten en mail naar m.conradi@elann.nl. Alle ervaringen en tips zijn welkom. In maart 2015 hopen we de rapportage op te leveren.