Jez: generalistische Basis GGZ voor kinderen en jongeren

26 mei 2014

Jez verleent kortdurende hulp aan kinderen en jongeren met psychische klachten en ondersteunt de huisarts bij de screening.

Jez werkt vanuit de nieuwste wetenschappelijke inzichten, betrokkenheid en ervaring van hoogwaardige disciplines en met een volledig geautomatiseerd werkproces. Jez garandeert daarmee een laagdrempelige en vroegtijdige consultatie aan huisartsen en professionals die met kinderen en jongeren werken.

Jez biedt huisartsen, praktijkondersteuners en andere professionals solide screeningsinstrumenten, die de ernst en aard van de klachten in beeld brengen. Daarna bepaalt een GZ psycholoog/psychiater van Jez de DSM classificatie en kan Jez het kind of de jongere snel passende hulp bieden in zijn eigen leefomgeving. Is er geen DSM classificatie, dan krijgt de huisarts advies over andere (jeugd)hulp, waarbij Jez zorg draagt voor korte verwijslijnen.

Vragen?

Meer informatie vindt u op de site van Jez. Mailen of bellen kan ook: uw contactpersonen zijn Robert Douma en Wieke van der Wal, tel. 050 8200921.