Kennismakingsbijeenkomst psychologen en POH GGZ

11 maart 2017

De behoefte om elkaar beter te leren kennen was wederzijds. Vorige maand troffen ze elkaar: de Groninger Psychologen Coöperatie en de praktijkondersteuners GGZ.

Op 15 februari vond een kennismakingsbijeenkomst plaats tussen POH GGZ en psychologen van de GPC. Het initiatief daartoe werd genomen vanuit de wederzijdse behoefte om elkaar beter te leren kennen én te kunnen vinden. De avond  was interactief: er werd gespeeddatet en er was ruimte voor ‘the things you always wanted to know”.

De bijeenkomst werd door de deelnemers als heel nuttig en leuk ervaren: “het is goed om een gezicht bij een naam te hebben en te weten waar ieders expertise ligt”.  Algemene conclusie was dat de samenwerking goed verloopt. Verwijzingen zijn passend en over en weer is terugkoppeling mogelijk. Besloten werd elkaar in deze setting vaker te treffen.