Praktijkopvolging behoeft een pro-actieve benadering

27 augustus 2015

Waar de vertrekkende huisarts veelal een man is, is de startende dokter vaak een vrouw, met kleine kinderen en een eveneens werkzame partner. De zoektocht naar een opvolger krijgt daarmee een extra dimensie. ELANN/ROS startte een begeleidingstraject.

De wijze waarop huisartsen worden opgevolgd is aan verandering onderhevig, zo bleek al uit het door ELANN/ROS uitgevoerde onderzoek onder startende dokters. Het gemiddelde profiel van een pensionerende huisarts is een man, dat van een startende dokter een vrouw met jonge kinderen en een eveneens werkende partner. Een constatering die overigens niet alleen voor de beroepsgroep huisartsen geldt. De zoektocht naar een opvolger krijgt hierdoor een extra dimensie. De afgelopen jaren is al meermaals gebleken dat waar één praktijkhouder stopt, er vaak twee voor terugkomen.

Basis

De invulling verschilt per casus. Bijvoorbeeld in de context van de huisartsenzorg het in dienst nemen van een extra dokter of middels het inrichten van een (gelijkwaardig) partnerschap. Zowel bij het maken van deze keuze, als bij het vinden van de juiste collega, kan advies en ondersteuning nodig zijn. Naar wat voor partner is men op zoek, welke kwaliteiten moet deze persoon met zich meebrengen? Wordt er op dezelfde manier naar zorgverlening en praktijkvoering gekeken? Het leren kennen en begrijpen van elkaars motieven en het uitwisselen van gedachten over voorliggende vraagstukken rond een praktijkoverdracht blijken een belangrijke basis te zijn om tot een succesvolle samenwerking én praktijkoverdracht te komen. Door in een vroegtijdig stadium elkaar open en eerlijk de maat te nemen, wordt de kans op onderling onbegrip of frictie verkleind. Na de overdracht zit men immers min of meer aan elkaar  ‘vast’. 

Begeleidingstraject

ELANN/ROS is recentelijk gestart met een begeleidingstraject waarin twee startende dokters samen gestalte geven aan een praktijkopvolging. Met aandacht voor de persoonlijke drijfveren, het praktijkvraagstuk en het ontwikkelen van een constructief en daadkrachtig partnerschap.

Niet alleen huisartsen

Overigens is dit voorbeeld niet sec aan de beroepsgroep huisartsen voorbehouden. Zorgverleners nemen met hun praktijken een belangrijke plaats in het maatschappelijke leven in. Waarbij de praktijkhouder(s) vaak letterlijk de belichaming zijn van de ervaren zorg. Alle vertrekkende en aanstaande eerstelijns praktijkhouders zouden zichzelf vroegtijdig bovengenoemde vragen kunnen stellen om tot een gedegen continuering van de zorg te komen.