Leden WAGRO spreken zich uit over hun toekomst

29 april 2015

Noord Nederland is in trek bij de dokters van de toekomst. Zij lopen warm voor praktijkovername in Groningen, Friesland en Drenthe, zo blijkt uit onderzoek van LHV en ELANN.

De besturen van de WAGRO’s Groningen, Friesland en Drenthe hebben eind 2014 in samenwerking met LHV Bureau Noord Nederland en ELANN hun leden bevraagd over hun toekomstplannen. De leden van de WAGRO’s zijn huisartsen die waarnemen en/of in loondienst zijn. Het was de tweede editie van het onderzoek, dat eerder werd uitgevoerd in 2011. De (veelal jongere) dokters zijn in het bijzonder bevraagd over hun drijfveren op het vlak van praktijkovername. Het onderzoek genereerde 75 reacties (waarvan 73% vrouw) en werd op 28 april door ELANN gepresenteerd aan de leden van de WAGRO Groningen.

Uitkomsten

Het onderzoek kende een aantal opvallende uitkomsten. Negen op de tien respondenten gaf aan op termijn een praktijk over te willen nemen. Iets minder dan de helft wil dat binnen 1 tot 2 jaar doen. Driekwart heeft daar een huisartspartner bij nodig. De voorkeur gaat uit naar een duopraktijk, op afstand gevolgd door een groepspraktijk en een gezondheidscentrum. Drenthe is het meest populair, maar ook voor de andere noordelijke provincies is veel belangstelling. Reistijd, de organisatie van de praktijk, de fysieke locatie en de mogelijkheden tot samenwerking met collegae zijn belangrijke overwegingen.

De uitkomsten van het onderzoek onderstrepen dat er veel bereidheid en enthousiasme onder jonge huisartsen is om een praktijk in Noord Nederland over te nemen. De praktijk moet wel aansluiten bij de persoonlijke situatie en de professionele wensen van de huisartsen met betrekking tot de opzet en de inrichting van de praktijkvoering. ELANN monitort sinds 2011 de opvolgingen in de regio Groningen en ondersteunt en begeleidt zowel startende als stoppende praktijkhouders om tot een gestroomlijnde praktijkoverdracht te komen.