Migrantengeneeskunde = huisartsgeneeskunde?

24 maart 2017

Het AOF symposium op 9 maart zette de huisarts centraal in de zorg voor migranten en asielzoekers.

Maar liefst 60 huisartsen schreven zich in voor het AOF-symposium ‘Alles wat u wilt weten over de zorg aan migranten’ op 9 maart. Tijdens het plenaire deel van het programma werden feiten en cijfers gepresenteerd, kwamen verschillende vormen van migrantenzorg aan bod en werd het specifieke jargon uitgelegd. In de workshops werd dieper ingegaan op de zorginhoudelijke, culturele en taalaspecten die van invloed zijn op de zorg voor migranten.

Kerntaak

Darren Cornish (als huisarts onder andere werkzaam in het asielzoekerscentrum in Ter Apel) gaf een indrukwekkend en inspirerend inkijkje in zijn ervaringen met (de zorg voor) asielzoekers. Hij benadrukte de kerntaak van de huisarts: het opbouwen van een vertrouwensrelatie met de patiënt met behulp van een open en geduldige houding.

Meer weten?

Voor achtergrondinformatie, stappenplannen en toolkits kunt u terecht op de site van Pharos. Daar vindt u dossiers over zowel laaggeletterdheid als over de zorg voor asielzoekers en vluchtelingen.

Praktische tips en inspirerende voorbeelden vindt u ook in het boek Zorg voor laaggeletterden, migranten en sociaal kwetsbaren van Marianne van den Muijsenbergh en Eldine Oosterberg, dat u kunt bestellen in de webshop van de NHG.