Nait Soezen stopt en gaat door

25 februari 2015

Het project is ten einde, maar de werkwijze van Nait Soezen leeft voort. Vanaf 2015 maakt deze onderdeel uit van het reguliere takenpakket van wijkverpleegkundigen.

Na ruim vijf jaar is er een einde gekomen aan Nait Soezen. Het project waar wijkverpleegkundigen in achterstandswijken, uitgaand van hun professionele autonomie en in nauwe samenwerking met huisartsen, zonder indicatie mochten werken (ook preventief) is een succes gebleken. Vanaf dit jaar maakt de werkwijze van Nait Soezen onderdeel uit van het reguliere takenpakket van wijkverpleegkundigen.

Terugblik

In 2009 startte ZonMw met het Zichtbare Schakel programma, waarin wijkverpleegkundigen de schakel vormden tussen huisartsen en de welzijnssector in de wijk én meer vrijheid kregen om naar eigen inzicht te werken. In Groningen startte ELANN samen met (toen nog) Thuiszorg Groningen met vijf wijkverpleegkundigen in twee wijken: Vinkhuizen en de Korrewegwijk. Dat was zo’n succes, dat ook huisartsen in andere achterstandswijken om Nait Soezen wijkverpleegkundigen gingen vragen. Samen met het Achterstands Ondersteunings Fonds (AOF) van de huisartsen en ZonMw werd Nait Soezen in 2010 uitgebreid naar alle achterstandswijken in Groningen en Hoogezand-Sappemeer. In 2011 werd Thuiszorg Groningen overgenomen door TSN-Thuiszorg. Ook de TSN top was gecharmeerd van Nait Soezen en heeft het project altijd volledig gesteund.

In de afgelopen vijf jaar werden grofweg 2000 inwoners van achterstandswijken door Nait Soezen ondersteund. Met tientallen huisartsen werd goed samengewerkt en de link met het sociale domein in de wijk kwam ten volle tot stand. In 2012 ontving Nait Soezen de prestigieuze ZonMw Parelprijs.

Na beëindiging van het Zichtbare Schakel programma in 2013 hebben de gemeenten Groningen en Hoogezand-Sappemeer samen met Menzis en het AOF Nait Soezen verder gefinancierd, zodat de wijkverpleegkundigen hun Nait Soezen werkwijze voort kunnen zetten. Met de grote veranderingen in de zorg per 1 januari 2015 is er ruimte voor wijkverpleegkundigen in heel Nederland om op de Nait Soezen wijze te werken en kan het project worden beëindigd.

Trendsetter

Tijdens de laatste stuurgroepvergadering en de slotborrel op 19 februari waren alle betrokkenen het er wel over eens: Nait Soezen heeft de trend gezet en de opgedane ervaringen kunnen in de reguliere werkwijze van wijkverpleegkundigen en bij de samenwerking tussen zorg en gemeenten worden ingezet. De tijd dat een wijkverpleegkundige gereduceerd was tot een door het CIZ aangestuurde minutenteller ligt gelukkig achter ons. Het nieuwe adagium is en blijft: Nait Soezen, moar doun!