Nieuw gezicht DCG

19 december 2013

Susanne Duitscher-Benes (1983) is eerstelijns diëtist bij Zorggroep Meander. Afgelopen jaar trad ze aan als voorzitter van de DCG, de Diëtisten Coöperatie Groningen. Samen met ELANN kijkt ze terug en vooruit.

Positionering

“De DCG houdt zich vooral bezig met de ketenzorg. Een goede positionering daarin voor de diëtist blijft onze belangrijkste taak. Bij een relatief jonge zorgontwikkeling als de ketenzorg is het niet vreemd dat nog niet alles vlekkeloos verloopt. Ik zou het ook niet anders verwachten. Zo worden veel patiënten nog niet verwezen naar de diëtist, onder andere door onbekendheid van de arts of de praktijkondersteuner over de verwijsmogelijkheid naar de diëtist. “

Voor op de rest

“Het belangrijkste is dat wij deze verbeterpunten signaleren en dat wij er iets mee doen. En daar zijn wij druk mee bezig, als bestuur, maar ook door onze leden. Overigens liggen we met de samenwerkingsafspraken zoals wij die hebben met de GHC al redelijk voor op de rest van het land. Dat is wel iets om trots op te zijn. “

Samenwerking

“Door de komst van de DCG heeft de diëtist een rol gekregen in de ketenzorg Diabetes, CVRM en COPD in de provincie Groningen. Met de ketenzorgafspraken kunnen huisartsen en de praktijkondersteuners hun ketenzorgpatiënten verwijzen naar de diëtist, zonder dat dit van het eigen risico van de patiënt af gaat. Een behandeling van diabetes, CVRM en COPD is niet volledig zonder een passend voedingsadvies. Wij zien regelmatig patiënten die na een diëtistische behandeling hun medicatie kunnen afbouwen of zelfs kunnen stoppen. Maar ook voor de arts en praktijkondersteuner is het positief, want door een diëtistische behandeling kunnen wij hen werk uit handen nemen. Het scheelt hen tijd doordat zij minder voedingsadviezen hoeven te geven, met een goed aansluitende diëtistische behandeling slaat de totale behandeling beter aan. De diëtisten zoeken de samenwerking met de huisarts en praktijkondersteuner op. In veel huisartspraktijken loopt dit al erg goed, in andere praktijken moet deze samenwerking nog groeien.”

Veel bereikt

“De ontwikkelingen in de zorg staan niet stil en dat geldt ook voor de DCG. Het besef (bij patiënten en behandelaars) dat voeding een zeer grote rol speelt in de preventie en behandeling van chronische ziekten is iets dat gelukkig aan het groeien is. Maar dat gaat niet vanzelf, daar werken wij als diëtisten hard aan. Al met al vind ik dat er al veel is bereikt. Als wij op deze voet verder gaan, wordt het alleen maar beter.”

Het volledige interview met Susanne Duitscher-Benes kunt u hieronder downloaden.

Download interview Susanne Duitscher-Benes.pdf