Nieuwe POH GGZ opgelet

16 juni 2014

Op 26 juni organiseert ELANN een bijeenkomst speciaal voor nieuwe POH GGZ.

Vier keer per jaar organiseert ELANN een bijeenkomst voor Groninger POH GGZ. Iedere POH GGZ die in dienst is bij een huisarts en werkt in de provincie Groningen kan deelnemen aan dit Platform.

Doel van het Platform is kennis te maken met andere POH GGZ en informatie uit te wisselen over landelijke en regionale ontwikkelingen. Er worden actuele ontwikkelingen op het werkterrein besproken en er worden nieuwe projecten ingebracht. Vanuit het Platform zijn al diverse regionale intervisiegroepen gestart.

ELANN organiseert op donderdag 26 juni van 15.00 tot 16.00 uur (DamsterDomus, Groningen) een bijeenkomst speciaal voor nieuwe POH GGZ. U bent van harte uitgenodigd.

Aanmelden

Wij proberen zo veel mogelijk nieuwe POH GGZ te bereiken, maar hebben nog geen volledig overzicht. Behoort u tot de doelgroep, dan kunt u zich via de mail aanmelden.