Nieuwjaarsbijeenkomst oefentherapeuten

22 januari 2016

Gisteravond hieven de noordelijke oefentherapeuten het glas op 2016 én spraken zij over samenwerking. Over verwachtingen, motieven en onderling vertrouwen.

Op aangeven van voorzitter en regiomanager Marja Nijhof hieven de oefentherapeuten Cesar en Mensendieck in Noord Nederland gisteravond het glas op 2016. Op uitnodiging waren vertegenwoordigers van ROS Friesland en ELANN/ROS van de partij.

De ontspannen sfeer vormde tevens de bedding voor een inhoudelijk verhaal. Esther Weijters uit Drachten presenteerde een samenwerkingstraject en de ondersteuning daarbij door ROS Friesland. Met eerstelijnscollega’s uit onder meer diëtetiek en ergotherapie streeft zij naar een geïntegreerd zorgaanbod voor kinderen. Dat onderling vertrouwen daartoe een belangrijke voorwaarde is illustreerde zij aan de hand van een oefening (!) met ballonnen. Ook de noodzaak om elkaars verwachtingen en motieven voor samenwerking te verkennen werd onderstreept. En onafhankelijke begeleiding daarbij. Die objectiveert de soms subjectieve waarneming, van deelnemers die immers ook concurrent kunnen zijn.

Oefentherapeuten oefenen ook tijdens nieuwjaarsborrel Oefentherapeuten oefenen ook tijdens nieuwjaarsborrel

Een motief om deze samenwerking aan te gaan is ‘herkenbaar zijn’. Zowel naar ouders met een zorgvraag als naar bijvoorbeeld gemeenten  (decentralisatie in het sociaal domein van met name  Jeugd).  Een samenwerkingsverband wordt tenslotte eerder ‘gezien’ dan een solo-praktijk.

Esthers mede-praktijkhouder Nynke Gietema gaf aan dat zij 25 jaar geleden voor oefentherapie koos om een eigen praktijk te kunnen starten. Als belangrijkste verandering sindsdien noemt ze de noodzaak ‘ondernemend’ te zijn. Het ontwikkelen van het samenwerkingsverband is daarvan een uiting.

De presentatie werd met belangstellende vragen onthaald.  Marja Nijhof ( aftredend dit jaar)  zag haar woorden van dank met luid applaus bevestigd.