Nieuws van de DKB commissie Logopedie

22 juni 2018

Laat u bijpraten over de Cursus Behandeling bij Schisis van mei én de voorbereiding van de Noorddag 2019.

De DKB commissie Logopedie, bestaande uit vier logopedisten en een medewerker van ELANN, heeft tot doel jaarlijks een interessant aanbod aan nascholing voor logopedisten te organiseren. Dit jaar werd in maart een Terugkomdag Prompt aangeboden (14 deelnemers). Op 30 mei stond de cursus “Behandeling bij Schisis” op het programma.

Cursus Behandeling bij Schisis 30 mei

De docent van de  cursus is Marije Beenakker, logopedist Schisisteam van het UMCG. Op de Noorddag Logopedie 2017 had zij al een workshop verzorgd over dit onderwerp. Het bleek dat de interesse voor het onderwerp Schisis bij veel logopedisten was gewekt en de commissie besloot Marije te vragen om een uitgebreidere cursus over Schisis te komen verzorgen. Die vond plaats op 30 mei in Best Western Hotel Groningen. De 25 deelnemers kwamen uit Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel en hun reacties waren zeer positief. Een selectie van de opmerkingen:

  • Ondanks mijn eigen jarenlange ervaring, ook met dit onderwerp, waren er voldoende inzichten om met frisse blik weer naar de materie te kijken.
  • Marije (de cursusleider) heeft heel veel ervaring en weet dat goed te delen met de groep.
  • Een prima cursus! Voor een eerste kennismaking met de materie prima.
  • Goed toepasbaar in de praktijk.

Ook uit de evaluatie blijkt dat men zeer tevreden is. Alle onderdelen werden met goed tot zeer goed beoordeeld. De commissie is Marije zeer dankbaar dat zij deze cursus voor ELANN heeft willen verzorgen.

Enquête Noorddag Logopedie

In 2017 vond de Noorddag Logopedie voor de vierde keer plaats onder regie van ELANN. Uit de evaluatie ontstond de indruk dat sommige deelnemers de Noorddag liever op een andere dag met een andere invulling zouden willen volgen. De DKB commissie besloot bij de doelgroep te polsen hoe men hier over dacht. In mei is een korte enquête uitgezet waarin wij een paar vragen aan de logopedisten die in ons bestand staan, hebben voorgelegd.

Ongeveer 100 logopedisten hebben de moeite genomen om te reageren. Waarvoor dank!

Uit de enquête blijkt dat de meerderheid nog steeds de voorkeur heeft voor een zaterdag (65%).  Deze zaterdag dient volgens 88% zoals gebruikelijk op de ochtend en middag plaats te vinden. Daarnaast geeft 75% de voorkeur aan de gangbare invulling van een plenaire lezing en daarna een aantal workshoprondes. De commissie is erg blij met de respons en is inmiddels al gestart met de voorbereidingen voor de Noorddag Logopedie 2019 (onderwerpen, sprekers en materialenmarkt). Input is uiteraard van harte welkom.

De Noorddag Logopedie vindt plaats op zaterdag 9 maart 2019. Zet deze datum alvast in je agenda.

Planning nascholing voor logopedisten

Naast de Noorddag Logopedie is de commissie ook met losstaande cursussen bezig. Het programma voor de komende periode ziet er als volgt uit:

  • 28 juni 2018: driedaagse cursus Prompt = VOL
  • 21 september 2018: Metataal = VOL
  • november 2018: Hodson & Paden (Ellen Burger), in voorbereiding
  • 9 maart 2019: Noorddag Logopedie 2019
  • voorjaar 2019: Prompt2 (onder voorbehoud)

De commissie is nog bezig met andere onderwerpen en sprekers. Daarover na de zomer meer.