Noord-Holland brengt bezoek aan Groningen

29 oktober 2015

ROS’en onder elkaar: adviseurs van ZONH brachten op 8 oktober een bezoek aan ELANN/ROS.

Adviseurs van collega-ROS Zorg Optimalisatie Noord Holland (ZONH) brachten ons op 8 oktober een bezoek. Als ROS’en trachten wij niet alleen samenwerking in de eerstelijnszorg te stimuleren, maar zoeken wij die samenwerking ook in de breedte. Verschillende onderwerpen kwamen aan bod, zoals de ondersteuning van de ROS bij substitutie van zorg, de samenwerking met het sociale/publieke domein, de inzet van de POH Jeugd in de huisartsenpraktijken, het continuïteitssvraagstuk rond de huisartszorg en het thema “praktijkoptimalisatie”.  Samen kwamen we tot het besef dat we in onze regio’s veelal tegen dezelfde ontwikkelingen aanlopen en dat kennisdeling een goede manier is om het eigen ondersteuningsaanbod te verbeteren.

Als ELANN/ROS zien we er naar uit om de samenwerking met ZONH het komende jaar verder uit te spitten, zo is een gezamenlijk draaiboek praktijkopvolging in de maak.