Ondernemerschap in kaart gebracht bij huisartsen

21 oktober 2016

Om meer inzicht te krijgen in wat precies onder ondernemerschap bij huisartsen wordt verstaan en hoe zij zich daarin kunnen ontwikkelen, voerde ELANN/ROS twee pilots uit met de Zorgondernemerscan.

In samenwerking met de WAGRO Groningen en Caransscoop (ROS regio Gelderland) heeft ELANN/ROS twee pilots uitgevoerd met de Zorgondernemerscan. Het thema ondernemerschap kwam meermaals naar voren in de contacten met de WAGRO Groningen, een vereniging van waarnemende huisartsen en Hidha in de regio Groningen. Het WAGRO bestuur gaf aan meer inzicht te willen verkrijgen in wat precies onder ondernemerschap wordt verstaan en hoe men zich hierin kan ontwikkelen.

De link werd gelegd met de mogelijkheden van de Zorgondernemerscan van Caransscoop. De Zorgondernemerscan is een doorontwikkeling van een gevalideerde scan voor MKB ondernemers, waarbij rekening wordt gehouden met de specifieke ondernemersomgeving van de eerstelijnszorg. Zo is de competentie Samenwerken bijvoorbeeld toegevoegd aan de scan.

Groepsgesprek

De scan bestaat uit een valide wetenschappelijk onderbouwde vragenlijst, een analyse en een gesprek. In de pilot ontvangen de huisartsen met behulp van deze uitkomsten feedback van collega’s en een beknopte teamanalyse. Vanuit de resultaten van de scan volgt een groepsgesprek wat kan leiden tot het vaststellen van leer- en ontwikkeldoelen. De scan richt zich op de kwaliteiten, de eigenschappen, de competenties en de denkstijlen van de zorgondernemer versus de betreffende zorgverlener(s).

De eerste ervaringen met een zestal huisartsen van de WAGRO zijn positief en worden de komende periode nader geëvalueerd. Middels de nieuwsbrief houden wij u op de hoogte.