Ondersteuning niet-georganiseerde eerste lijn

30 januari 2014

Vrijgevestigde zorgaanbieders die niet behoren tot de georganiseerde eerste lijn kunnen met hun ondersteuningsvragen terecht bij de vereniging ZONN.

De transitie van taken in de jeugdzorg en AWBZ naar de gemeenten, brengt ELANN allerlei ondersteuningsvragen. Zowel vanuit de gemeenten, die met de eerstelijnszorg in contact willen komen, als vanuit de eerste lijn. Onder die laatste ook van vrijgevestigde zorgaanbieders die niet behoren tot de georganiseerde eerste lijn. Onze ondersteuning vanuit het basisbudget is voorbehouden aan de beroepsgroepen uit de beleidsregel van WVC. Hiermee hangen voorwaarden voor kwaliteitsborging samen, waaraan niet alle vrijgevestigde zorgaanbieders voldoen.

Om de weg naar passende ondersteuning te effenen, verwijzen wij daarom naar de vereniging ZONN. Iedereen die zich in de zelfstandige praktijkuitoefening geconfronteerd ziet met de gevolgen van de transities kan zich tot ZONN wenden voor informatie.