Oproep DKB commissie eerstelijnspsychologen

13 oktober 2014

De DKB commissie organiseert nascholingen voor eerstelijnspsychologen in Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel. De Groninger zetel is vacant.

Al jaren organiseert de DKB commissie nascholingen voor eerstelijnspsychologen in het noorden des lands.

De commissie bestaat uit:

  • Anke Keuning, psycholoog Drachten
  • Susan Pool, psycholoog Zwolle
  • Jentien Brinkhuis, cursuscoördinator Progez
  • Lianne van Mourik, cursuscoördinator ROS Friesland en
  • Janneke Komduur, cursuscoördinator ELANN

Vertegenwoordiging regio Groningen

Tot voor kort vertegenwoordigde Ellen Kwint de regio Groningen. Zij heeft echter aangegeven zich op andere werkzaamheden te willen richten en daarom is de commissie op zoek naar een kandidaat die haar taak van haar over kan nemen.

Geïnteresseerd?

De commissie vergadert ongeveer drie keer per jaar. Een bijeenkomst duurt meestal zo’n twee uur. Geïnteresseerden kunnen voor meer informatie mailen of bellen met Janneke Komduur, telefoon 050 3666442.