Oproep Werkgroep Vrijgevestigde Kinder- en Jeugdpsychologen

27 maart 2014

Met de Transitie Jeugdzorg voor de deur, kan de Werkgroep Vrijgevestigde Kinder- en Jeugdpsychologen wel wat versterking gebruiken.

Om gezamenlijk invloed uit te kunnen oefenen op de totstandkoming van het nieuwe jeugdzorgbeleid in de provincie Groningen is de Werkgroep Vrijgevestigde Kinder- en Jeugdpsychologen opgericht. De proactieve werkgroep heeft vertegenwoordigers in overleggroepen jeugdzorg in de gemeenten en wil als zelfstandige sectie deel uit gaan maken van de Groninger Psychologen Coöperatie.

Bent u vrijgevestigd kinder- en jeugdpsycholoog of GZ psycholoog BIG met aanvullende specialisatie kind en jeugd en wilt u de geledingen van de Werkgroep komen versterken, dan kunt u contact opnemen met Trijn Mulder.