Over golvende burelen en geschokte zorgaanbieders

16 oktober 2014

Column van Bert Westerink.

Dit voorjaar besloot ik lid te worden van de Groninger Bodem Beweging. Er waren net enkele forse bevingen geweest en het tientje contributie was bepaald geen onneembare hindernis. Niet dat mijn stevig in de Hondsrug gefundeerde woning gevaar liep of zo. Dat lidmaatschap leek me ‘goede sier’ die ik, afhankelijk van plaats en tijd, als frivoliteit dan wel solidariteit kon presenteren. Een beetje interessant doen, zeg maar.

De magnitudes van die dagen werkten tot in Haagse burelen door. Niet letterlijk, maar het waren de schokgolven die door de Groninger (partijpolitieke) gelederen gingen die ook de politici in ons nationale bestuurscentrum bereikten. Direct gevolg: het opreizen van kamer- en kabinetsleden richting het mooie Hogeland.

Politici zijn net mensen: doorgaans komen ze in actie als zij in een (eigen)belang getroffen worden. Toch goed om in herinnering te houden dat dat het motief is om ons collectief te verzekeren tegen plagen als ziekte en ongevallen. Of rampen dus. Het feit dat die ons zonder aanzien des persoons kunnen treffen, is de gemeenschappelijke grond waarop we staan. Je merkt het pas als ziekte of ramp je treft, en je een beroep op het collectief moet doen. Dan ervaar je die gemeenschappelijke grond.

Maar wat als de grond zelf gaat schokken? Zoals gebeurt met de bodem onder de Jeugdzorg en AWBZ?

Dan beven allen.

Nu Jeugdzorg en AWBZ-regelingen verlegd worden naar de verantwoordelijkheid van gemeenten, krijgen zorgaanbieders met vele onderhandelingspartijen te maken. Het beschikbare budget wordt daarbij een belangrijke factor voor de vraag hoe en of zorg mag worden verleend. Veelvuldig  stemt het  zorgaanbieders en patiënten/cliënten onzeker en ervaren zij  vormen van geschoktheid. Dat hoeft niet per definitie uitzichtloos te zijn. Maar dan moeten wel alle schouders eronder. Vergelijk het met het lidmaatschap van de Groninger Bodem Beweging. Nu onlangs ook de stad Groningen schokte (de muren van de ELANN-burelen golfden letterlijk heen en weer…!) hoopt men ook daar op nieuwe leden.