Samenwerking rond het kind in Bewegingscentrum Junior

19 februari 2016

Met hun multidisciplinaire praktijk voor kinderen tot 18 jaar levert Bewegingscentrum Junior een knap staaltje integrale zorgverlening. Het centrum biedt zorg en beantwoordt vragen over bewegen, mondmotoriek, spraak, taal en voeding.

Een mooie uitwerking van integrale zorgverlening in de eerste lijn brengen we als ELANN/ROS graag onder de aandacht. Zoals het Bewegingscentrum Junior gevestigd in de Groninger wijk Beijum: een multidisciplinaire, op de kindzorg gerichte praktijk. Vier zelfstandig werkende eerstelijns zorgverleners hebben elkaar gevonden in het bieden van zorg of beantwoorden van vragen over bewegen, mondmotoriek, spraak, taal en voeding. Daarbij is er nauwe samenwerking met de specialisten in de beide ziekenhuizen en de jeugdartsen in de stad Groningen.

Eetproblemen

Specifieke behandeling is er gericht op eetproblemen bij kinderen: niet willen/kunnen eten of overgewicht. Het intakegesprek vindt zo nodig plaats met diëtist, kinderfysiotherapeut, (pre)logopedist en kinderpsycholoog/orthopedagoog. Er wordt een gezamenlijk behandelplan gemaakt en tussendoor geëvalueerd. Voor medische vragen en problemen is er een nauwe samenwerking met kinderartsen. In het pand is ook een verloskundige praktijk gevestigd, waarmee de diëtist samenwerkt bij vragen over voeding en zwangerschapsdiabetes.