Pilot Eerstelijns GGZ

14 februari 2018

Om na te kunnen gaan of met een nauwere samenwerking tussen huisarts, POH GGZ, GZ-psycholoog en psychiater, onnodige verwijzingen kunnen worden voorkomen, voeren GHC en Menzis de Pilot EGGZ uit. De pilot wordt ondersteund door ELANN/ROS.

De GHC en Menzis hebben in 2016 afspraken gemaakt over de uitvoering van een pilot eerstelijns GGZ.  De pilot loopt tot medio 2019 en wordt ondersteund door ELANN/ROS. De pilot wordt uitgevoerd in Stadskanaal, Slochteren en de stad-Groninger wijk Hoornse Meer.

Huisartsen, POH-GGZ en lokale GGZ aanbieders, meestal GZ- psychologen en psychiaters, werken in het kader van deze pilot meer samen vanuit de huisartsenpraktijk. Samen staan ze garant voor de uitvoering van het merendeel van de GGZ zorg. Deze zorg omvat huisartsenzorg, zorg verleend door de POH-GGZ, zorg in het kader van de BGGZ voor veelvoorkomende  problemen zoals angst, depressie, verslaving en burn-out en therapieën zoals cognitieve therapieën en EMDR-therapie.

Stepped care

Bij de behandeling in het lokale samenwerkingsverband in de eerstelijns-GGZ is er geen eigen risico voor de patiënt  meer. Daarnaast kan binnen het lokale samenwerkingsverband zonder een ‘label’ de juiste patiënt bij de juiste behandelaar worden geplaatst. Dat voorkomt onnodige verwijzingen en past binnen het stepped care principe dat de basis vormt voor zorg in de eerste lijn. Er is wel een duidelijk omschreven indicatie, verdenking van een stoornis of diagnose.

Op provinciaal niveau zijn afspraken gemaakt om de samenwerking en afstemming op lokaal niveau  te ondersteunen, zoals afspraken over inhoudelijke protocollen, verwijs- en terugverwijsafspraken, onderlinge uitwisseling van gegevens (digitaal) en patiëntenparticipatie. Ook worden er op lokaal niveau afspraken gemaakt met het sociaal domein (gemeente) én met de zorgverleners voor de uitvoering van de SGGZ.

Pilotpraktijken

In overleg met zorgverzekeraar Menzis is besloten het model eerst uit te voeren in een pilot voor de duur van drie jaar om na te gaan of er, door de huisarts een centrale rol te laten spelen in het samenwerkingsmodel, meetbare effecten zijn in het voorkomen van onnodige verwijzingen. De pilotpraktijken zijn De Venen in Stadskanaal, een vijftal praktijken in het samenwerkingsverband van de Slochterking en de Huisartspraktijk Hoornsemeer. ELANN/ROS is als onafhankelijk procesbegeleider bij de pilot betrokken.

Uiteraard houden wij u te zijner tijd op de hoogte van de uitkomsten van deze pilot.

Vragen?

Voor meer informatie over de pilot kunt u bellen of mailen met Roelinda Bos, adviseur ELANN/ROS, telefoon  050 3666445.