Pilot Samenwerkingsverband GGZ in de eerste lijn

26 september 2016

Een pilot in Stadskanaal, Slochteren en de stad-Groninger wijk de Hoornse Meer moet uitwijzen of met een nauwere samenwerking tussen huisarts, POH GGZ, GZ-psycholoog en psychiater, onnodige verwijzingen kunnen worden voorkomen.

Huisartsen, POH GGZ en lokale GGZ aanbieders, meestal GZ- psychologen en psychiaters, gaan meer samenwerken vanuit de huisartsenpraktijk. Samen staan ze garant voor de uitvoering van het merendeel van de GGZ zorg. Deze zorg omvat huisartsenzorg, zorg verleend door de POH-GGZ, zorg in het kader van de BGGZ voor veelvoorkomende  problemen zoals angst, depressie, verslaving en burn-out en therapieën zoals cognitieve therapieën en EMDR-therapie.

Voordelen voor patiënt en zorgverlener

Bij de behandeling in het lokale samenwerkingsverband in de eerstelijns-GGZ is er geen eigen risico voor de patiënt  meer. Daarnaast kan binnen het lokale samenwerkingsverband zonder een ‘label’ de juiste patiënt bij de juiste behandelaar worden geplaatst. Dat voorkomt onnodige verwijzingen en past binnen het stepped care principe dat de basis vormt voor zorg in de eerste lijn. Er is wel een duidelijk omschreven indicatie, verdenking van een stoornis of diagnose.

Afstemming in de regio

Op regionaal niveau worden afspraken gemaakt om de samenwerking en afstemming op bovenlokaal niveau te ondersteunen, zoals afspraken over inhoudelijke protocollen, verwijs- en terugverwijs afspraken, onderlinge uitwisseling van gegevens (digitaal) en patiëntenparticipatie. Ook worden er op lokaal niveau afspraken gemaakt met het sociaal domein (gemeente) én met de zorgverleners voor de uitvoering van de SGGZ.

Pilot

In overleg met zorgverzekeraar Menzis is besloten het model eerst uit te voeren in een pilot voor de duur van drie jaar om na te gaan of er, door de huisarts een centrale rol te laten spelen in het samenwerkingsmodel, meetbare effecten zijn in het voorkomen van onnodige verwijzingen. De pilotpraktijken zijn De Venen in Stadskanaal, een vijftal praktijken in het samenwerkingsverband van de Slochterking en de Huisartspraktijk Hoornsemeer. ELANN/ROS is als onafhankelijk procesbegeleider bij de pilot betrokken.

Informatie

Voor informatie over de pilot kunt u contact opnemen met Roelinda Bos, r.bos@elann.nl of 050 366445.