Pilots OJG leiden tot versterking samenwerking huisarts en wijkteams

15 februari 2019

Huisartsen, Ondersteuners Jeugd & Gezin (OJG) en teamleiders van de gemeentelijke wijkteams geven aan dat de verbinding tussen huisarts  en gemeente is verbeterd door de inzet van een OJG.

In de provincie Groningen zijn de resultaten van 17 pilots OJG geëvalueerd om te kijken naar de effecten van deze pilots. Het idee achter het inzetten van een OJG in de huisartsenpraktijk is dat goede zorg dichtbij kan worden geboden, in de verwachting dat daarmee het aantal verwijzingen naar de specialistische jeugdhulp wordt teruggedrongen en de samenwerking tussen de huisarts en de gemeentelijke basisteams wordt versterkt.

Resultaten

Na monitoring van de resultaten na ongeveer negen maanden blijkt dat gemiddeld 54% van de hulpvragen zelfstandig door OJG wordt afgehandeld. Daarnaast geven huisartsen aan dat de inzet van een OJG preventief en kwaliteitsverhogend werkt.

De inzet van OJG heeft tot nu toe een besparing van zo’n 240.000 euro opgeleverd.

Vragen?

Voor meer informatie over de pilots OJG kunt u bellen of mailen met Roelinda Bos, tel. 050 3666445.

Download

De volledige Eindrapportage Pilots Ondersteuner Jeugd en Gezin vindt u hier.