Pionieren in Blijham

6 februari 2014

Begin oktober opende het Gezondheidscentrum Blijham officieel haar deuren. Initiatiefnemer Khodadadzade kijkt met ELANN terug op de hectische tijd die daaraan voorafging.

“Als ik had geweten wat me te wachten stond toen ik de praktijk van mijn voorganger De Jong overnam, had ik me nog wel een paar keer achter de oren gekrabt. De oprichting van het Centrum heeft nogal wat voeten in de aarde gehad. Uiteenlopende belangen hier in Blijham zorgden er al snel voor dat ik volledig op mezelf werd teruggeworpen. Ik heb het allemaal zelf moeten doen. Ik had de gemeenschap achter me staan, maar het ambtelijk apparaat heeft het allemaal enorm vertraagd. Met de hulp van de Dorpsraad en de aannemer is het uiteindelijk gaan ‘lopen’. De ‘huurders’ meldden zich, de samenwerkingsovereenkomsten werden getekend en de bouw kon eindelijk beginnen. Maar toen waren we inmiddels wel een paar jaar verder en had ik werkelijk ieder vrij uurtje in het Centrum gestoken. En het resultaat mag er zijn: een prachtig Centrum waar wijzelf én de bewoners van Blijham heel tevreden over zijn. De feedback is en blijft positief. Ik krijg nog iedere dag complimentjes. Het bevalt prima met zoveel verschillende disciplines onder één dak. De samenwerking was al goed en is niet echt anders geworden. Wel makkelijker, doordat we elkaar beter hebben leren kennen en de lijntjes korter zijn geworden.”

Tips

Gevraagd naar een drietal tips die hij startende huisartsen mee wil geven bij hun zoektocht naar huisvesting, noemt Khodadadzade:

  • Neem zelf de regie en laat je door partijen als gemeenten en projectontwikkelaars geen luchtkastelen voorspiegelen. Het mag dan zwaarder zijn: een ander kan het niet sneller en beter voor je bedenken. Sterker nog: een ander neemt zijn eigen belangen mee en wil die in de uitvoering terugzien. Als je het alleen doet, spelen alleen jouw belangen een rol en hoef je je nergens aan aan te passen.
  • Houd het beheersbaar. Als de kritische massa is bereikt, maak dan tempo. Stel dat je met vijf partijen een centrum op wilt zetten, doe dat dan als grootste partij met hooguit twee anderen, en laat de rest volgen. Als je het me je vijven tegelijk wilt doen, komt er niets van terecht.
  • Leg alle opties (bijvoorbeeld huur én koop) naast elkaar en maak een zakelijke afweging.

Aanrader

Khodadadzade benadrukt dat met het nieuwe Gezondheidscentrum de randvoorwaarden voor continuïteit gunstig zijn beïnvloed. “Mijn opvolger komt niet voor dezelfde moeilijke keuzes te staan als ik. Je neemt het nu zo over.”

Hij breekt een lans voor krimpgebieden als Blijham. “Mensen die hier naar toe willen komen, moet het makkelijker worden gemaakt, niet moeilijker. Daar moet meer aandacht voor komen, bijvoorbeeld in de vorm van een meerjarenplan. Informatie, ondersteuning, voorlichting en advies is hard nodig.”

 “Ik ben geen autochtone Oost-Groninger, maar ik ben hier beslist op mijn plek en kan het iedereen aanraden. Als je je wilt vestigen als huisarts, kijk dan zeker eens rond in deze streek. Je kunt hier echt iets betekenen voor de mensen. Ik vind hier veel waardering. Zonder dat had ik het niet voor elkaar gekregen. Het was niet voor niets, dat wij het geld dat mensen ons cadeau deden bij de opening van het Centrum, hebben geschonken aan de Dorpsraad als dank voor de steun die we kregen in de afgelopen jaren.”