Positie huisartsen gemeentelijk beleid

3 oktober 2014

Hagro Hoogezand-Sappemeer stemde hun reactie op de beleidsvoornemens rond de decentralisatie van de jeugdzorg af met ELANN/ROS.

De Huisartsengroep Hoogezand-Sappemeer werd onlangs door het gemeentebestuur  uitgenodigd om te reageren op de beleidsvoornemens rond de decentralisatie van de Jeugdzorg. Daarvoor zochten zij afstemming met ELANN/ROS. De reactie is ook voor de situatie in andere gemeenten bruikbaar.

Enkele aspecten aan deze materie:

  • De nieuwe Jeugdwet verplicht de gemeente de verwijzing door een huisarts van een patiënt naar een GGZ-voorziening, te honoreren. M.a.w. de gemeente wordt verantwoordelijk voor een goede afwikkeling hiervan.
  • Deze verplichting stelt huisartsen in staat om eisen te stellen aan de gemeente. In het verleden bleek uit onderzoek dat verwijzingen door huisartsen naar instellingen voor jeugdhulpverlening, met name problemen opleverden door het ontbreken van een vaste contactpersoon, en een goede terugkoppeling over de patiënt na de verwijzing.
  • Deze en andere aspecten kunnen in de reactie naar de gemeente worden ingebracht. Per gemeente kunnen de accenten nog verschillen. In de stad Groningen is zelfs sprake van een verschillende aanpak per wijk.

Eerstelijnszorgaanbieders met vragen over hun positie met betrekking tot het gemeentelijk beleid, zijn welkom die met ons te delen.