Praktijkmanagement

20 oktober 2016

Met het inkoopbeleid 2017 van Menzis worden de voorwaarden van de module praktijkmanagement verruimd.

Als voorwaarde voor de contractering van praktijkmanagement gold dat er sprake moest zijn van een samenwerkingsverband met een omvang van 7.500 patiënten. Vanaf volgend jaar geldt deze voorwaarde niet meer.

Daar komt bij dat er vanaf 2017 in uitzonderingsgevallen kan worden afgeweken van de voorwaarde dat het moet gaan om een praktijkmanager met een HBO diploma van een managementopleiding. Dan  moet in ieder geval aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

  • De praktijkmedewerker voert de taken uit zoals omschreven in de functieomschrijving van de praktijkmanager zoals vastgelegd in het inkoopbeleid van Menzis en voldoet aan de hierbij gestelde functie-eisen.
  • De desbetreffende huisartsenpraktijk waar deze praktijkmedewerker werkzaam is, neemt deel aan minimaal drie zorgprogramma’s (DM, COPD, CVRM, ouderenzorg of AF).

Op dit moment inventariseert de Huisartsenkring Groningen in welke huisartsenpraktijken in de provincie Groningen een dergelijke situatie aan de orde is.