Provincie Groningen nog steeds koploper gebruik jeugdhulp

16 juni 2016

Van alle minderjarigen in de provincie Groningen heeft één op de zeven (13,8%)  een vorm van jeugdhulp. Landelijk ligt dat percentage op 10,0%, aldus de voorlopige jaarcijfers van het CBS.

Al langer is bekend dat er in de provincie Groningen veel meer jeugdhulp wordt verstrekt dan landelijk. Dit wordt in de voorlopige jaarcijfers 2015 opnieuw bevestigd. Van alle minderjarigen in de provincie heeft één op de zeven, 13,8%, een vorm van jeugdhulp. Landelijk is dat 10,0%. In Groningen gaat het in totaal om 14.725 jeugdigen van 0 tot 18 jaar. Groningen heeft het hoogste percentage van alle provincies.

Praktijkondersteuner Jeugd

Er wordt in de provincie Groningen op diverse plaatsen in de huisartsenpraktijken geëxperimenteerd met de inzet van de praktijkondersteuner Jeugd, onder andere bij huisartsen in het Westerkwartier. In deze praktijken is een praktijkondersteuner Jeugd aanwezig voor een aantal uren per week . Deze persoon is de linking-pin tussen de huisarts en het CJG- of lokaal sociaal team.
Deze praktijkondersteuner Jeugd ziet kinderen met lichte, veelvoorkomende psychische problematiek en heeft de mogelijkheid om uit te zoeken wat er met een kind of jongere aan de hand is. Er is in dat kader mogelijkheid voor kortdurende behandeling en begeleiding. Uit de pilots blijkt dat de inzet van een praktijkondersteuner Jeugd leidt tot minder verwijzingen naar de jeugdhulp.
Om die reden zou het wenselijk zijn om de inzet van de praktijkondersteuner Jeugd meer te stimuleren.

Rol ELANN/ROS

Overweegt u ook een praktijkondersteuner Jeugd en wilt u hierover in gesprek met uw gemeente, dan kunt u voor meer informatie bellen of mailen met Roelinda Bos, telefoon 050 3666445.