Regionale Stuurgroep LSP

11 juli 2014

Met de Stuurgroep LSP buigt nu ook de regio zich over de implementatie van het LSP. De pilot van de DDG leidt inmiddels tot concrete resultaten.

De afkorting LSP staat voor Landelijk Schakel Punt: een infrastructuur die het opvragen van medische gegevens (het waarneemdossier van de huisarts en het medicatiedossier bij de apotheker) mogelijk maakt.

Al sinds de jaren ’90 wordt getracht deze inzage in gegevens te bieden. Deze inspanning werd vooral vanuit landelijk en technisch perspectief geleverd. Als uitkomst van een bijeenkomst over het LSP voor (apotheekhoudende) huisartsen en apothekers in 2012, buigt nu ook de regio zich over de implementatie van deze communicatiestructuur.

Resultaten

In een stuurgroep onder voorzitterschap van ELANN/ROS met daarin (apotheekhoudende) huisartsen, apothekers, de Doktersdienst Groningen (DDG), Zorgbelang en Stichting Gerrit, worden alle aspecten en gevolgen van een overstap naar deze communicatie-infrastructuur besproken en afgewogen. Met als doel om zorgverleners in staat te stellen op een verantwoorde en veilige manier informatie over patiënten uit te wisselen. De DDG  heeft hiertoe een pilot opgezet die inmiddels tot concrete resultaten leidt. Zo is het eerste waarneemdossier van een testpatiënt van één van de deelnemende huisartsen op de DDG geraadpleegd. Ook zijn de apothekers in de regio Groningen inmiddels massaal gestart met het vragen van toestemming aan hun patiënten. De apothekers gaan per 1 januari 2015 over op het LSP. Het GOZIS (huidige waarneming van het medicatiedossier) stopt per 1 januari 2015.

De stuurgroep werkt momenteel aan het werven van extra gelden om de implementatie in de hele regio te kunnen ondersteunen. Deelname aan het LSP blijft op vrijwillige basis.