Regionetwerken POH GGZ

13 april 2015

Om elkaar te ontmoeten, kennis te delen, intervisiegroepen op te richten en te pionieren zijn er drie regionale netwerken POH GGZ  opgericht.

Sinds september 2014 zijn er drie regionale netwerken POH GGZ actief: in de stad Groningen, in Oost-Groningen en in Noord- en West Groningen. Zij organiseren ieder afzonderlijk bijeenkomsten voor de regio. De bijeenkomsten worden georganiseerd door de contactpersonen van de drie netwerken.

Welkom

De regionetwerken POH GGZ voorzien in de behoefte om elkaar te ontmoeten, kennis te delen, intervisiegroepen op te richten en te pionieren. Alle POH’s  GGZ die werkzaam zijn bij huisartsen in de provincie Groningen kunnen zich aansluiten. Het maakt niet uit of ze in dienst zijn van de huisartsen of gedetacheerd zijn vanuit Interpsy of Lentis: iedereen is welkom.

Bijeenkomst 3 september

Jaarlijks is er in september een gezamenlijke bijeenkomst die in samenwerking met ELANN/ROS wordt voorbereid. Die is dit jaar gepland op donderdagmiddag 3 september. Het plenaire gedeelte gaat over de transitie van de jeugdzorg. Daarnaast zijn er diverse workshops over uiteenlopende thema’s. Meer informatie vindt u op de nascholingsagenda van ELANN. Daar kunt u zich ook aanmelden.

Vragen?

Voor meer informatie over de regionale netwerken POH GGZ of om in contact te komen met de contactpersoon van het netwerk in uw regio, belt of mailt u met Roelinda Bos, telefoon 050 3666444.