ROS ondersteunt ook bij contact met gemeente of sociaal domein

3 februari 2016

ELANN/ROS adviseert en ondersteunt eerstelijners bij hun aansluiting op het sociaal domein. Neem contact met ons op en informeer naar de mogelijkheden.

De start van de Regionale Ondersteunings Structuren (ROS’en) voor de eerstelijn  in 2005 werd vooral gekenmerkt door het begeleiden van fysieke samenwerking: de ontwikkeling van HOED’en en gezondheidscentra. Vanaf 2006 gaven de ROS’en  de eerste impulsen aan ketenzorg: diabetesketenzorg, waarna ketens rond andere chronische ziekten volgden. De heen- en terugverwijzing tussen eerste en tweede lijn binnen de ketens is een uiting van de betrokkenheid van de ROS’en bij het thema substitutie. En sinds de WMO (2007) en AWBZ-taken (2015) de gemeenten met de eerstelijnszorg verbonden, is ook de lagere overheid in het werkveld van de ROS’en beland.

Stilstand is achteruitgang.

Bovenstaand overzicht toont dat de ontwikkeling die van de ROS’en gevraagd wordt, een weerspiegeling is van wat zich aan het werkveld opdringt. Bijvoorbeeld: om verschuiving van de tweede lijn naar de eerste lijn mogelijk te maken, is het zaak ruimte te maken. Onder meer door datgene wat in de nuldelijn (welzijn, sociaal domein) thuishoort, vanuit de eerste lijn te verleggen. De ROS kan daarbij ondersteunen en adviseren. Wij kennen het lokaal bestuur en sociaal domein.

Inhaken

Een mooi voorbeeld van het inhaken van de eerste lijn op de taken van de gemeente zijn de Groninger wijk Vinkhuizen (10.000 inwoners) en de gemeente Hoogezand (35.000 inwoners). Vanuit het Achterstands Ondersteunings Fonds huisartsen (AOF) werken daar respectievelijk Elsbeth Jansen en Willemijn Kemp.

Elsbeth werkt (3 dagen) vanuit Gezondheidscentrum De Vuursteen en onderhoudt het contact tussen met name de huisartsen aldaar en de medewerkers van het sociale wijkteam. Willemijn (8 uur) heeft vorig jaar bijgedragen aan de uitwerking van privacyregels bij gegevensuitwisseling. Bij de huisartsen haalt zij voorbeelden en wensen op die het samenwerken met de gemeente kunnen verbeteren.

Rapport

Het AOF liet eind vorig jaar de aansluiting van huisartsenzorg op het sociaal domein in Vinkhuizen en Hoogezand onderzoeken. Het onderzoeksrapport kunt u opvragen bij het secretariaat van ELANN.

Contact

Heeft u over uw werk in de eerste lijn en de aansluiting op het sociaal domein een advies- of ondersteuningsvraag, dan kunt u altijd bij ons checken of wij iets voor u kunnen betekenen. Neem daartoe contact op met Bert Westerink, tel. 050 3666444.