Samenwerking in de eerstelijns GGZ voor volwassenen

2 juli 2015

De Adviescommissie GGZ werkt aan de ontwikkeling van een lokaal samenwerkingsmodel voor huisarts, POH-GGZ en psychologen.

Er is een nieuwe structuur voor de GGZ geïntroduceerd, waarbij het onderscheid tussen de eerste- en de tweede lijn is verdwenen. Er is sprake van de Specialistische GGZ, de Generalistische Basis GGZ en de huisarts met POH-GGZ. De Adviescommissie GGZ van de Huisartsenkring Groningen heeft de huisartsen, de POH-GGZ en de psychologen daarbij ondersteund. Van alle Groninger huisartsen heeft 96% een POH-GGZ. De regio is daarmee koploper in Nederland.

Samenwerkingsmodel

Voor betere samenwerking en afstemming dient een lokaal samenwerkingsmodel ontwikkeld te worden, aldus de Adviescommissie GGZ. Daarin vindt zorg in principe plaats in een lokale samenwerkingseenheid van huisarts, POH-GGZ en psychologen, tenzij er een indicatie is voor verwijzing naar de SGGZ of er sprake is van sociaal-maatschappelijke problemen waarbij betrokkenheid van het sociale domein(gemeente) geïndiceerd is.

Dit najaar wordt het model verder uitgewerkt. door de Adviescommissie GGZ. Deze commissie bestaat uit huisartsen, poh ggz en psychologen en wordt ondersteund door ELANN. We houden u op de hoogte.