Samenwerking in de wijk

2 juli 2015

Dit jaar organiseerde ELANN per huisartsengroep een ontmoeting met de gemeente Groningen en de sociale teams en CJG’s. Opvallend vaak werd een gebrek aan samenwerking en aan kennis over elkaars werkwijze, taakstelling en organisatie geconstateerd.

De transformatie van zorg en ondersteuning in de buurt is in volle gang. In elke gemeente en wijk zijn of komen er binnenkort wijkteams, sociale teams, WIJ-teams en Centra voor Jeugd en Gezin (CJG’s). Allemaal in het kader van de ontwikkelingen van specialistische- naar basiszorg, van enkele centrale locaties naar locaties in elke wijk en van het overnemen van de problemen van mensen naar het steunen van mensen om zelf hun problemen op te lossen.

Onderzoek

Momenteel is één van de belangrijkste problemen met deze wijkaanpak de samenwerking van de teams met de zorg en de buurtbewoners. ELANN/ROS heeft hier met het UMCG, de Hanzehogeschool en Zorgbelang Groningen onlangs in opdracht van ZonMw een onderzoek naar afgerond. Daarover binnenkort meer, maar we kunnen al wel vast verklappen dat één van de uitkomsten was dat deze samenwerking nog maar mondjesmaat van de grond komt en dat er nog nergens samenwerking tussen de drie sectoren (zorg, welzijn en buurtbewoners) tot stand is gekomen.

Rondje langs de hagro's

Van de Huisartsenkring Groningen kreeg ELANN eind vorig jaar het verzoek om in de gemeente Groningen bijeenkomsten te organiseren tussen huisartsengroepen, de gemeente en de sociale teams/CJG’s. Inmiddels is dit rondje langs de tien hagro’s bijna afgerond. Opvallend was dat men constateerde dat er inderdaad een gebrek aan samenwerking en aan kennis over elkaars werkwijze, taakstelling en organisatie was en dat men niet wist hoe elkaar te bereiken en te informeren. Men was dan ook positief over deze ontmoetingen en de samenwerkingsafspraken die ter plekke werden gemaakt.

Aanbevelingen huisartsen

Op basis van deze ontmoetingen is een aantal aanbevelingen aan huisartsen gedaan:

  • Vraag per CJG/ sociaal team (en eventueel per gemeente) één contactpersoon voor de huisartsen. Maak kennis en krijg van deze persoon naam, functie, mobiel telefoonnummer en mailadres. Geef deze contactpersoon het overlegnummer van de praktijk.
  • Verkrijg telefoonnummers voor spoed tijdens en buiten kantooruren.
  • Maak duidelijk dat elke cliënt van het sociaal team/CJG een huisarts heeft. Laat hen aan elke nieuwe cliënt in principe om toestemming vragen om zo nodig de huisarts in te lichten over de gang van zaken.
  • Spreek af bij welke problematiek, zorg en hulpverlening de huisarts ingelicht wordt.
  • Spreek met name af dat elke verwijzing vanuit CJG/sociaal team naar gespecialiseerdere zorg eerst wordt overlegd met de huisarts. Spreek af op welke wijze en wanneer dit gebeurt: per mail, telefoon, schriftelijk, etc.

Vragen?

Inmiddels heeft ELANN/ROS de nodige ervaring bij het organiseren en begeleiden van dit soort bijeenkomsten. Wilt u hier meer over weten, mail dan met Roelinda Bos of Marc Conradi.