Terugblik op praktijkovername in Sauwerd

16 december 2016

Afgelopen najaar zette Louis Gussenhoven een punt achter zijn loopbaan als huisarts in Sauwerd. Hij vertelt ELANN hoe hij een opvolger zocht en vond, deelt zijn opgedane inzichten en geeft adviezen aan collegae.

Louis Gussenhoven (1952) hing per 1 oktober 2016 zijn doktersjas aan de wilgen. Sinds 2000 bestierde hij een solistische praktijk in Sauwerd, daarvoor was hij praktijkhouder in Wehe den Hoorn. Hij blikt terug op zijn loopbaan, in het bijzonder de laatste fase waarin hij opvolging zocht voor zijn praktijk.

(r) Louis Gussenhoven, (l) zijn opvolger Hamid Riazi (r) Louis Gussenhoven, (l) zijn opvolger Hamid Riazi

Motieven

Elke dokter krijgt, naarmate zijn loopbaan vordert, opkomende gedachten over zijn stoppen als gevestigd huisarts. Bij mij duurde het even voordat dat zo was. ELANN had al eens een orienterende vraag gesteld, toen ik de 60 passeerde. Maar ik had nog ontzettend veel plezier in het vak en voelde mij nog helemaal fris en energiek. Ik had een prima samenwerking met de collegae in Winsum, waardoor de continuïteit geborgd was. Wat voor mij het proces in gang zette, waren de nieuwe eindleeftijd (67) van de SPH (en nog drie winters praktijk leek me ineens wel érg lang) én de recente Materiële Controle van Menzis, die mij helemaal in het verkeerde keelgat schoot. Wat ten positieve bijdroeg was dat ik (voor het eerst) een waarnemer kreeg en ervan genoot. Afbouwen, waar ik tevoren weinig fiducie in had, bleek zomaar te lukken. Dit ook tot grote tevredenheid van mijn vrouw, die me al langer gunde dat ik het wat rustiger aan kon doen. De tijdelijke waarneming werd omgezet in een structurele waarneming, waardoor ook het onderwerp opvolging vaker in mij opkwam. Het deed mij goed om te vernemen dat jonge collega’s belangstelling toonden voor de solistische manier van werken. Om het als solist vol te houden, is de Samenwerkingsovereenkomst met de Wagro, inclusief de vakantieregeling, een conditio sine qua non.

Proces tot opvolging

Over het algemeen stopt een dokter maar 1 keer met zijn praktijk, dus het vinden van een opvolger is vaak een nieuwe uitdaging voor een huisarts. Dit ging ook niet vanzelf. Als dokter ben je gewend om dagelijks zorg te leveren en daarnaast is er veel werk- en regeldruk rondom je praktijk. Opvolging behoeft de nodige interne overpeinzing (wanneer stoppen en hoe?) in combinatie met het inwinnen van advies en informatie over hoe dit gaat. Het kost ook tijd. Partijen als ELANN en de LHV hebben al veel informatie beschikbaar voor huisartsen. Ik merkte aan mijzelf dat ik het belangrijk vond om iets stevigs achter te laten in Sauwerd. De praktijk bevindt zich in een Noord Gronings dorp, met daaromheen een aantal kleine plaatsen. Je vindt er een dwarsdoorsnede van Nederland: Gezinnen met jonge kinderen, ouderen, import en families die al jarenlang in de streek woonachtig zijn. Gevraagd naar mijn droombeeld over opvolging, moest ik dan ook bekennen dat een vrijgevestigde opvolger mijn voorkeur had en dat ik binnen een redelijke termijn (een jaar) volledig wilde stoppen met dokteren. Ik voerde meerdere gesprekken met belangstellende huisartsen, met wie het om verschillende redenen niet lukte tot een vergelijk te komen. Uiteindelijk heb ik samen met mijn Wagro-collegae te Winsum een vacature opgesteld.  Hierop reageerde één mannelijke collega, die inmiddels de praktijk lege artis heeft overgenomen.

De opvolger

De termijn om tot opvolging te komen was relatief kort. De vacature ging uit in het begin van de zomer. Maar mijn opvolger was concreet geïnteresseerd, kende de streek (van zijn opleidingstijd) en was zeer bereid het avontuur aan te gaan in Sauwerd. Ook hij raakte geïnspireerd door de wijze van praktijkvoering en de aard van de populatie in Sauwerd, waarbij de goede samenwerking met de collegae binnen de wagro/hagro een doorslaggevende factor was. De betrokkenheid en acceptatie van de lokale gemeenschap kwam tot uiting in een drukbezochte bijeenkomst voor patiënten, waar afscheid van mij genomen kon worden, maar ook meteen kennis gemaakt werd met mijn opvolger. Sommige patiënten hadden zowel voor mij als voor hem een presentje meegenomen. Prachtig. Inmiddels voert hij nu een aantal maanden praktijk, we hebben nog regelmatig contact. Van wie dat uitgaat? Meestal bel ik hem want hij heeft het behoorlijk druk! Ik vind het mooi om te zien hoe hij de praktijk “naar zijn hand” aan het zetten is. Zowel in  het (gebruik van het) pand als in het zorgaanbod en de praktijkorganisatie past hij de nodige vernieuwingen en verbeteringen toe.

Inzichten en adviezen

Gevraagd naar de opgedane inzichten, kan ik er zeker een aantal benoemen. Laat je goed informeren en bijstaan als het gaat om opvolging. Neem een goede accountant in de arm en stel met behulp van zakelijke adviseurs de juiste prioriteiten. Stel eerst voor jezelf (bijvoorbeeld met behulp van onafhankelijk advies van ELANN) een duidelijk tijdspad op en denk na over de wijze waarop je je opvolging invulling wil geven. Wil je bijvoorbeeld je opvolger gefaseerd inwerken of streef je naar een concrete overdrachtsdatum? Betrek je collega’s actief bij je opvolgingsvraagstuk! Zij bepalen samen met jou de kwaliteit en arbeidsvreugde van de vacante werkplek. Je collega’s moeten immers de prettige samenwerking met de opvolger continueren. Ik heb ook steeds de praktijkstoppper van de LHV erbij gehad. Het is wel belangrijk overzicht te houden en dus wellicht niet alles zelf doet (onderhandelingen, vacature opstellen, etc). Die deskundigheid is eenvoudig in te roepen, daarmee hoef je ook niet zelf het wiel uit te vinden. Tot slot vind ik het goed om te benadrukken dat het vooral om vertrouwen gaat. Als je de praktijk wilt overdragen, moet er een sterke visie liggen over wat je wilt “achterlaten” (in mijn geval een legitieme solist voor Adorp, Sauwerd en Wetsinge). Waarin niet alleen de belangen van de stoppende huisarts centraal staan, maar ook die van de startende huisarts en de collega’s.  

Vragen?

Voor meer informatie over de aanpak van praktijkovername, kunt u bellen of mailen met Erik Volders, telefoon 050 3666446.