Spoed voor jeugd Groningen van start

26 mei 2016

Op 24 mei gaat Spoed voor jeugd Groningen van start: een centraal loket voor aanmelding van crises bij jongeren tot 18 jaar op het gebied van gedrags- en opvoedproblemen, gezinsproblemen en psychische problemen.

Tijdens kantooruren (9.00-17.00 uur) zijn de gemeentelijke basisteams verantwoordelijk voor de bereikbaarheid en het triageren en inzetten van spoedhulp. Buiten kantooruren kunnen professionals van de lokale basisteams (gemeenten) of hulpverleningsinstanties, huisartsen en politie contact opnemen met Spoed voor jeugd, telefoon 050-5239851.