Stageplaatsen doktersassistenten

22 juni 2018

De roep om stageplaatsen voor doktersassistenten klinkt steeds luider. Zou uw praktijk wel een plek aan willen bieden, maar kunt u niet aan alle voorwaarden voldoen? ELANN zoekt graag samen met u naar een oplossing.

Met het jaar wordt de arbeidsmarkt voor doktersassistenten krapper. Terwijl een relatief grote groep assistenten de pensioengerechtigde leeftijd nadert, neemt de uitstroom van de opleidingen zowel landelijk als regionaal af, met een groeiend tekort aan doktersassistenten tot gevolg.

Om dit probleem het hoofd te kunnen bieden, heeft een aantal partijen in het noorden de handen ineen geslagen. Eén van de projecten richt zich op de doktersassistenten die na het afstuderen niet als assistent zijn gaan werken. Doel is om met een opfriscursus en een korte stage hun kennis up to date te krijgen, zodat ze weer inzetbaar zijn voor de functie van doktersassistent.

Aanbod stageplaatsen

Het feit dat studenten van de opleiding Doktersassistente moeilijk een stageplaats kunnen vinden vormt een deel van het probleem. Zonder een stageplaats kan men geen opleiding tot doktersassistente volgen. Vaak wordt er dan gekozen voor stageplaatsen in de 2e lijn. Het is natuurlijk van belang dat de student ervaring opdoet in verschillende werkomgevingen, ook in een huisartsenpraktijk.

Vorig jaar is ELANN gestart met de mogelijkheid om een oproep voor een stageplaats op de website te laten plaatsen. Een aantal studenten heeft hierdoor gelukkig een stageplaats kunnen krijgen. Desondanks blijft het aanbod ontoereikend.
Ook voor het schooljaar 2018/2019 heeft het Noorderpoort nog een tekort aan stageplaatsen.

De studenten doktersassistent gaan in het eerste jaar een week op oriëntatiestage bij een huisartsenpraktijk, en in het tweede en het derde jaar twee keer tien weken en een keer twintig weken op stage, waarbij een huisartsen- en een ziekenhuisstage hoort.

Mogelijkheden

Wij weten dat veel huisartspraktijken wel een stageplaats aan zouden willen bieden, maar problemen zien bij de praktische invulling daarvan. Er moet immers in een fysieke werkplek en begeleiding van de student worden voorzien. Mocht u zich daarin herkennen, dan wordt u nadrukkelijk uitgenodigd contact met ons op te nemen. Wij zoeken graag gezamenlijk naar een oplossing. Bel of mail met onze personeelsadviseur Gerard Tros, telefoon 050 3666448.

Met de mogelijkheid om eerstelijnszorgverleners vacatures te laten plaatsen op de website van ELANN wordt steeds meer in een behoefte voorzien. Bijkomend voordeel is dat op deze manier een beeld wordt verkregen van de actuele situatie op de regionale arbeidsmarkt. Wat opvalt is dat het aantal vacatures voor doktersassistenten sterk toeneemt. In 2017 werden 67 vacatures voor een doktersassistent geplaatst. Dit jaar zijn dat er tot en met half juni al 64! In totaal hebben we dit jaar tot nu toe 105 vacatures geplaatst.