Symposium praktijkassistenten hoog gewaardeerd

30 april 2015

Klinkende rapportcijfers en een massale opkomst: het symposium voor praktijkassistenten op 11 april voorzag duidelijk in een behoefte.

Met meer dan 170 deelnemers kende de studiedag voor praktijkassistenten een uitstekende opkomst. Via de evaluatie na afloop werd de ‘algemene indruk’ van de dag gewaardeerd met een 8,4. Beide cijfers bevestigen dat dit initiatief voorziet in een behoefte en moedigen aan tot een vervolg.

De inleidingen en workshops boden een mix van zorginhoudelijke thema’s, zoals: ouderenzorg;  slapeloosheid; autismespectrumstoornissen; omgang met de patiënt (veeleisendheid; signaleren van kindermishandeling en huiselijk geweld; omgaan met nuldelijnsvragen) en investeren in je ontwikkeling (passie in je werk).

De dag werd voorbereid en georganiseerd door een voorbereidingscommissie bestaande uit de praktijkassistenten Marjo Schrör-van Gerven (huisartsenpraktijk Lewenborg in Groningen), Wieke Krielen-Versnel (huisartsenpraktijk Statenlaan in Roden), Yvonne Knapper (Huisartsen Helperplein in Groningen) en Ingrid Wagenaar (nascholingscoördinator ELANN). Meerdere organisaties uit de zorgbranche en -opleidingen boden ondersteuning door een financiële bijdrage of door aanwezig te zijn met een stand.

Doelen

Uit de waardering van de plenaire presentaties (een 7,4) en de workshops (van een 7,4 tot een 8,5) blijkt dat het doel ‘vermeerdering van kennis’’ is bereikt. De sfeer was de hele dag zeer geanimeerd, waaruit kan worden afgeleid dat de doelen ‘collegiale ontmoeting’ en ‘versterken van zelfbewustzijn’ een stevige impuls kregen.

Missie geslaagd, op naar het vervolg: de tweede editie staat over twee jaar op de rol.