Terug van weggeweest: de compagnonscursus Refaja

17 december 2014

Na acht jaar is de compagnonscursus van het Refaja ziekenhuis weer opgepakt. En met succes.

De compagnonscursus Refaja vond plaats op 9 en 10 en op 23 en 24 oktober in Ommen. Onder het motto ‘Samenwerk, maakt samen sterk’ werd aandacht besteed aan het elkaar ontmoeten en het verbeteren van de samenwerking. Daarnaast kwamen onderwerpen als palliatieve zorg, signaleren kinderverwaarlozing en echo in de huisartsenpraktijk aan bod.

Bij beide nascholingen was de opkomst goed en heerste er een ontspannen en ongedwongen sfeer. De evaluaties waren zeer positief. De deelnemers waren enthousiast over o.a. de teambuilding, kennismaking en samenwerking en vonden de nascholing voor herhaling vatbaar.  Kortom, we kunnen terugkijken op een geslaagde bijeenkomst.

Transmurale nascholing Refaja

In het nieuwe jaar wil het Refaja verder bouwen aan het verbeteren van de samenwerking tussen huisartsen en specialisten. In samenwerking met ELANN zullen gestructureerd transmurale nascholingen worden aangeboden. Jaarlijks zullen de tweede dinsdag en donderdag in februari en en in oktober voor nascholing rond het Refaja worden gereserveerd. De nascholing wordt aangeboden volgens de sandwichformule. Dat wil zeggen dat dezelfde nascholing twee keer wordt aangeboden, zodat door onderlinge waarneming iedereen deel kan nemen.

Alvast noteren

De eerste transmurale nascholing Refaja is gepland op dinsdag 10 en donderdag 12 februari 2015. Noteer de data alvast in uw agenda, de uitnodiging volgt in januari.