Terugblik gezamenlijke bijeenkomst regionale netwerken POH GGZ Groningen

26 september 2016

Met aandacht voor de laatste ontwikkelingen: van de uitbreiding van het aantal fte per normpraktijk in 2017 tot de start van de pilot Samenwerkingsverband GGZ in de eerste lijn.

Op 15 september kwamen de regionale netwerken POH GGZ  uit de provincie Groningen weer bijeen voor hun jaarlijkse gezamenlijke bijeenkomst. Zij ontmoetten elkaar in het Hampshire Hotel te Groningen en praatten bij over de laatste ontwikkelingen.

Veranderingen

Roelinda Bos, adviseur ELANN/ROS, opende de bijeenkomst en stipte de belangrijkste ontwikkelingen aan: de opmars van de POH GGZ; de toename van het gebruik van e-health programma’s in de spreekkamers van de POH GGZ; het werk van de GGZ adviescommissie en de start van de pilot eerstelijns samenwerkingsmodel GGZ. Zij wees tevens op onderzoek waaruit blijkt dat de werkwijze van de POH GGZ (snel handelen, klachtgericht werken, geen diagnose) door patiënten zeer gewaardeerd wordt. De werkwijze is effectief  en leidt bij veel mensen tot klachtvermindering of inzicht.

Ontwikkelingen POH GGZ 2017

Regiomanager Noord Zorginkoop Menzis, Etty ter Steeg, benoemde dat een uitbreiding van het aantal fte per normpraktijk mogelijk is: vergoeding van e-health en consultatie kan gedeeltelijk worden ingezet voor de uitbreiding van de POH GGZ formatie.

Pilot eerstelijns GGZ vanuit de huisartsenpraktijk

Ook wordt er per 1 juli gestart met een pilot eerstelijns GGZ vanuit de huisartsenpraktijk. De pilot is inhoudelijk uitgewerkt door de GHC en de Adviescommissie GGZ. Huisarts, POH GGZ en psycholoog werken samen in een lokaal samenwerkingsverband. Uitgangspunt is GGZ zorg: dichtbij waar het kan, verder weg waar het moet. De pilot wordt gestart voor de duur van drie jaar. Binnen het samenwerkingsverband worden inhoudelijke protocollen opgesteld en verwijs- en terugverwijsafspraken gemaakt. Er vindt digitale uitwisseling van gegevensoverdracht plaats en patiëntenparticipatie is een belangrijke voorwaarde. Doel van de pilot is substitutie (van SGGZ naar BGGZ) en afname van het medicatiegebruik.

Workshops

Het programma bestond uit verschillende  workshops. Daarin werd onder meer ingegaan op het begeleiden van gezinnen in een (v)echtscheiding (door Alina de Roo en  Marleen Eising van de Stichting  Succesvol Ouderschap rondom Scheiding (S.O.S.)) en het begeleiden van mensen met een ernstige ziekte (door Katharina de Jong, psycholoog van Het Behouden Huys).

Deelnemers kunnen de presentaties nalezen op de nascholingssite van ELANN.