Terugblik Noorddag Logopedie 2017

21 april 2017

De evaluatie van de Noorddag heeft niet alleen complimenten maar ook waardevolle suggesties voor verbetering opgeleverd. De DKB commissie neemt ze graag ter harte.

Dit jaar vond de Noorddag Logopedie plaats op 11 maart. Met meer dan 100 logopedisten en nog eens 30 overige deelnemers, was het symposium goed bezocht. Als vanouds werd gestart met een plenaire lezing. Daarna volgde het workshopgedeelte en kon in de pauzes tussen de workshoprondes de materialenmarkt worden bezocht.

Helaas was Marjolein Coppens wegens ziekte verhinderd. Haar plenaire lezing werd overgenomen door Hayo Terband en haar workshop werd overgenomen door Leenke van Haaften.  Renske de Vries moest eveneens door ziekte verstek laten gaan. Zij werd vervangen door Karianne Meijer. We willen alle sprekers heel erg bedanken voor al hun inzet.

Evaluatie

Na afloop hebben bijna alle deelnemers het evaluatieformulier ingevuld. Het merendeel  blijkt het programma zeer gewaardeerd te hebben. Regelmatig werden er complimenten gemaakt over de gevarieerde onderwerpkeuze.

Over de duur van de pauzes werd verschillend gedacht. Waar de een het prettig vond om in de pauze uitgebreid met collega’s of standhouders te spreken, had een ander liever kortere pauzes en een compacter programma gehad. Tot slot werd verschillende malen geopperd om de plenaire lezing achterweg te laten en te vervangen door een workshopronde.

Verbeterpunten

Uit de evaluatie komen verbeterpunten naar voren, die wij als organisatie zeker ter harte gaan nemen. Zo werden sommige workshops te commercieel gevonden. Andere waren eerder lezingen of presentaties: wel interessant, maar niet interactief, zoals van een workshop mag worden verwacht.

Vooruitblik

De DKB commissie van ELANN komt in het najaar weer met een scholing voor logopedisten. Binnenkort komen wij met meer informatie. In de evaluatie werden een aantal interessante suggesties voor onderwerpen gedaan, zoals broddelen, Prompt, DGM en dementie, waar wij zeker aandacht aan gaan besteden.

Over twee jaar is er weer een nieuwe Noorddag. De datum is al bekend:  9 maart 2019.

De commissie DKB Logopedie

Ingrid van der Meulen, Rita Velthuis, Laura Kromkamp, Mathilde Cleveringa en Gerard Tros