Terugblik Noordelijk Congres

29 januari 2016

Op 28 januari barstte het weer los: hét congres voor en door huisartsen in het noorden. Dit maal volledig in het teken van de GGZ.

Het Noordelijk Congres, van oudsher hét congres voor en door huisartsen in het noorden, stond dit jaar volledig in het teken van de GGZ. Het thema was in trek: maar liefst 140 huisartsen (en, bij hoge uitzondering, praktijkondersteuners GGZ ) namen op 28 januari deel aan een keur aan actuele keuzeprogramma’s en workshops.

Veranderingen

Het congres werd geopend door Marjolein Berger, hoogleraar huisartsgeneeskunde. Zij stipte de belangrijkste veranderingen  binnen de GGZ aan, zoals de komst van de Basis GGZ en de  opmars van de praktijkondersteuner GGZ. Sinds de introductie in 2008 heeft een meerderheid van de huisartsen een praktijkondersteuner GGZ in dienst en wordt er op diverse plaatsen in het noorden geëxperimenteerd met nog een nieuwe functionaris in de huisartsenpraktijk: de praktijkondersteuner Jeugd & Gezin.

Een gezonde geest

Het programma werd vervolgd met een filosofische kijk op de GGZ door Minke Tromp. Minke hield een pleidooi voor een gezonde geest. Zij haalde de aanwezigen enigszins uit hun comfortzone door met een filosofische blik te kijken naar psychische ziektebeelden en door de aandacht te verleggen van een ziektebeeld naar een gezonde, ontwikkelde geest. Die  onderhoud je door na te denken (niet te verwarren met piekeren) en te oordelen (niet te verwarren met veroordelen). Een filosofisch consult kan bijdragen aan een gezonde geest.

POH Jeugd & Gezin

Mirjam Andeweg, huisarts, Dominique Jagersma, praktijkondersteuner Jeugd& Gezin en Mattias Gijsbertsen, wethouder Gemeente Groningen, gingen dieper in op de praktijkondersteuner Jeugd & Gezin. Soms is deze nieuwe functionaris ondergebracht in  het sociale wijkteam en soms in de huisartsenpraktijk. De meeste jongeren worden nog steeds door de huisarts verwezen naar specialistische jeugdhulp. In de regio Westerkwartier is men met een proef gestart om praktijkondersteuners Jeugd & Gezin onder te brengen in de huisartsenpraktijk vanuit het idee dat met een tijdige herkenning van een psychisch probleem en een adequate reactie vanuit de eerste lijn,  verwijzing naar de tweede lijn voorkomen kan worden. Uit een onderzoek in 2014 is gebleken dat het doorverwijzen naar de specialistische hulp met 30-40% kan worden verminderd.

Workshops

De verschillende keuzeprogramma’s en workshops gingen onder meer in op eHealth, ADHD, stervensbegeleiding, SOLK, systeemtherapie en verslaving. Deelnemers kunnen de presentaties nalezen op de nascholingssite van ELANN. Daar vindt u tevens het meest actuele cursusaanbod van ELANN.