Terugblik PROMPT

13 december 2017

Onder de bevlogen leiding van docente Karin Brinkman deelden tien logopedisten op 27 november hun ervaringen met het gebruik van PROMPT.

PROMPT staat voor ‘Prompts for Restructuring Oral Muscular Phonetic Targets’ en  is een tactiel-kinesthetische behandeltechniek voor de therapie van spraakmotorische problemen. Er worden goede resultaten gemeld bij zowel kinderen als volwassenen, bij onder andere articulatiestoornissen, verbale ontwikkelingsdyspraxie en spraakontwikkelingsstoornissen.

Delen

De herhalings- en verdiepingscursus op 27 november werd gevolgd door tien logopedisten uit alle windstreken.  De bevlogen en ervaren docente Karin Brinkmann zorgde ervoor, dat iedereen ervaringen met het gebruik van PROMPT durfde te delen met de collega’s. Omdat het gaat om een holistische benadering van spraakproblemen, is PROMPT breed inzetbaar. De techniek van Prompt is belangrijk, maar het anders kijken naar de invulling van de therapie en de therapiedoelen in samenhang met het kind en zijn omgeving,  is mogelijk nog belangrijker.

Toepassen

De nieuwe en opgefriste kennis en kunde konden de logopedisten al de volgende dag in de praktijk toepassen.

Organisatie

De PROMPT cursus werd georganiseerd door de DKB-commissie logopedie. De commissie stemt haar cursussen af op de vraag van de logopedisten in de drie noordelijke provincies.